„Wizje alegoryczne” - wystawa grafik Rudolfa Riedla ze zbiorów Anny i Teodora Segietów w muzeum w Tarnowskich Górach - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

„Wizje alegoryczne” – wystawa grafik Rudolfa Riedla ze zbiorów Anny i Teodora Segietów w muzeum w Tarnowskich Górach

fot. Maria Wandzik

Artysta urodził się na Śląsku, mieszka w Niemczech. Jego grafiki są przesycone symboliką, alegorią, wykorzystują motywy religijne i historyczne. W niemal wszystkich jego pracach obecny jest Śląsk.

Maria Wandzik

Problem z tożsamością pojawiał się w życiu Rudolfa Riedla wiele razy. Wątpliwości – zarówno otoczenia, jak i jego samego – dotyczyły narodowości, języka, religii, światopoglądu, przynależności partyjnej, wykształcenia, a także postawy artystycznej.

Rudolf Helmut Riedel urodził się w 1941 roku w Katowicach. Od 1989 roku mieszka w Niemczech. Wychowywał się w polskich domach dziecka prowadzonych przez siostry zakonne, w których oficjalnie obowiązywała pedagogika socjalistyczna. Jego niemiecko brzmiące imiona i nazwisko utrudniały mu kontakty z rówieśnikami, szczególnie że był to okres tuż po II wojnie światowej. Zanim sam określił siebie samego, określenia przyszły z zewnątrz i często były brutalne. Piętno bycia innym, obcym pozostało mu niestety na całe życie.

Wcześnie odkrył w sobie zamiłowanie do malowania i rysowania. Uzdolnienia te pomogła mu rozwinąć siostra szarytka Janina Meissner, absolwentka studiów plastycznych we Lwowie. To dzięki niej zdawał do liceum plastycznego. Na egzaminie wstępnym dano mu jednak do zrozumienia, że jako urodzony na Śląsku powinien pracować w górnictwie lub hutnictwie.

Cały artykuł Marii Wandzik pt. „Wizje alegoryczne Rudolfa Riedla. Grafiki ze zbiorów Anny i Teodora Segietów” można przeczytać na s. 12 lutowego „Śląskiego Kuriera Wnet” nr 33/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Marii Wandzik pt. „Wizje alegoryczne Rudolfa Riedla. Grafiki ze zbiorów Anny i Teodora Segietów” na s. 12 marcowego Śląskiego „Kuriera Wnet” nr 33/2017, wnet.webbook.pl

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook