Poranek Wnet: Dmytro Antoniuk, dr Justyna Schulz, Anna Moskwa, Zbigniew Dąbrowski, ks. Roman Sikoń – 19.07.2023 r.

Featured Video Play Icon

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Poranka Wnet”:

Dmytro Antoniuk – korespondent Radia Wnet w Ukrainie;

Dr Justyna Schulz – dyrektor Instytutu Zachodniego;

Wspomnienie śp. Lecha Jęczmyka

Anna Moskwa – minister klimatu i środowiska.

Zbigniew Dąbrowski – gospodarz Republica Latina;

Ks. Roman Sikoń – Riksza Miłosierdzia.


Prowadząca: Krzysztof Skowroński

Wydawca: Ksenia Parmańczuk

Realizator: Joanna Rejner

Komentarze