Lech Rustecki, Autor w serwisie WNET.fm
Top bar
Reklama
Advertisement
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj
Lech posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, coachingu zespołów i indywidualnego dialogu rozwojowego dla przedstawicieli świata biznesu i organizacji pozarządowych, zarówno w środowisku mono-, jak i wielokulturowym.

W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej konsekwentnie potwierdza zdolność współtworzenia, projektowania i wdrażania różnorodnych projektów edukacyjnorozwojowych (od kameralnych warsztatów, poprzez znaczące konferencje, aż po edukacyjne wydarzenia dla masowego odbiorcy).

Lech specjalizuje się w zarządzaniu systemowymi programami coachingowomentoringowymi.

Tworzył i prowadził programy m.in. dla Deloitte (Development Center i roczny program executive coachingu dla ok. 50 managerów – potencjalnych partnerów), Raiffeisen Bank Polska (11-miesięczny program coachingu zespołów dla 45 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej – zarząd i raportujący do zarządu managerowie, a następnie kontynuacja w formie executive coachingu z diagnozą inteligencji emocjonalnej), CIECH S.A (Akademia Mentoringu Korporacyjnego dla 40 pracowników ze spółek Grupy Chemicznej Ciech – 21 dniowy, 7 modułowy kurs rozwijający wewnętrznych mentorów). Jego szczególnym obszarem zainteresowania jest coaching-mentoring efektywności personalnej i grupowej, który realizuje wykorzystując autorską metodę "Focus Coach", która została wdrożona, w swojej pierwszej wersji, m.in. w PZU Życie i PKO BP w 2000r.

W 2006r. rozpoczął współpracę z Marshall Goldsmith Partners CEE, gdzie współtworzył i koordynował międzynarodowe programy coachingowe dla najwyższej kadry zarządzającej w roli Client Care Director. W 2007r. współtworzył spółkę Mind Partners, która specjalizuje się w programach dla wyższej kadry managerskiej i współpracowała z kilkudziesięcioma najlepszymi coachami i mentorami – w Polsce, Europie, a właściwie na całym świecie.

W lutym 2010r. uzyskał dyplom Academy of Executive Coaching, brytyjskiej szkoły coachingowej (Diploma in Intermediate Executive Coaching), a następnie uzyskał akredytację coachingową tej placówki (AoEC Associate Executive Coach).

Lech jest akredytowanym konsultantem systemu preferencji osobowościowych INSIGHTS Discovery, który wykorzystuje w prowadzonych programach coachingu indywidualnego i coachingu zespołów.

Wcześniejsze doświadczeni zawodowe: Udziałowiec i Dyrektor Zarządzający, Mind Partners; Client Care Director, Marshall Goldsmith Partners CEE; Training & Information Manager, Stolarka Wołomin S.A.; Training Manager, Alternative Investment Services; Prezes Stowarzyszenia, COMPERIO: Intercultural Co-operation Centre; TaskTimer Certified Trainer, Business Development Manager, Preston Resource Solutions; Marketing Manager, Senior Associate, Time/system Poland; PR & Promotion Manager, Nowea International; Member of National Trainers’ Team, AIESEC Poland.

Artykuły i audycje