Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi, aby walczyć o godność człowieka - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi, aby walczyć o godność człowieka

Handel ludźmi / Fot. Global Panorama, Pixabay

Dziś, w piątek 30 lipca, na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi, ustanowiony w 2013 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem tego dnia jest kreatywność w służbie dobra, aby promować dobroczynność, zwalczać kulturę marnotrawstwa i promować ochronę praw człowieka. Powiedzieć „nie” wykorzystywaniu ludzi, zwrócić uwagę na dramat, który dotyka kobiet i mężczyzn w każdym kraju.

Zgodnie z definicją handlu ludźmi zawartą w art. 115 § 22 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby (…) w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Jak czytamy na stronie gov.pl: Handel ludźmi mimo podjętych kompleksowych działań w walce z tym okrutnym przestępstwem jest wciąż dużym problemem. Przestępcy związani z tym procederem ciągle szukają nowych sposobów na werbowanie kolejnych ofiar. Wiele osób chcących poprawić swoją sytuację życiową decyduje się na szukanie pracy zagranicą, gdzie stają się ofiarami nieuczciwych osób zajmujących się wyzyskiem, handlem ludźmi. Niepokojącym trendem, który jest obecnie obserwowany, jest zwiększenie wykorzystania osób do pracy przymusowej.

Jeśli potrzebujesz informacji nt. handlu ludźmi, wejdź na portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Krajowym Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Handlu Ludźmi https://kcik.pl/

 

 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook