Przeprosiny wystosowane przez p. Ewę Latusek wobec spółki Agora S.A.

Przeprosiny wystosowane przez p. Ewę Latusek wobec spółki Agora S.A., wydawcy ,, Gazety Wyborczej’’.

OŚWIADCZENIE:

 

Przepraszam Agorę S.A., wydawcę ,, Gazety Wyborczej’’ za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci renomy i dobrego imienia. Przyznaję, że do naruszenia dóbr osobistych Agory S.A. doszło poprzez publiczne rozgłoszenie przeze mnie
w dniu 28.08.2017 r. na antenie Radia Wnet i w innych mediach – całkowicie nieprawdziwych zarzutów dotyczących dziennikarzy i redakcji ,,Gazety Wyborczej’’. Nie jest bowiem prawdą, że redaktorzy ,,Gazety Wyborczej’’ proponowali pracownikom Autosanu pieniądze za informacje o firmie, co bezpodstawnie im i redakcji przypisałam.

Ewa Latusek
Przewodnicząca NSZZ ,,Solidarność’’
W Autosan Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku’’

Komentarze