Nie polecimy już więcej z Neckermann Polska. Niewypłacalne biuro podróży ogłasza upadłość. Niepewny los tysięcy turystów

Neckermann Polska złożyło w urzędzie marszałkowskim woj. mazowieckiego oświadczenie o niewypłacalności. Zapadła już decyzja o ubezpieczeniach. Czy wystarczy ich dla ok. 3,6 tys. klientów poza Polską?

Biuro podróży poinformowało, że w najbliższych dniach ma złożyć do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości.

Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa, (…) w związku z niewypłacalnością Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. („Spółka”, „Neckermann Polska”) złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners)

– przekazał w komunikacie Maciej Nykiel, prezes Neckermann Polska.

Upadek Neckermann Polska powiązany jest z poniedziałkowym bankructwem brytyjskiego biura podróży Thomas Cook, który był jego właścicielem.

Neckermann Polska ubezpieczony jest na 25 mln zł w firmie Allianz. Jeśli kwota ta okaże się niewystarczająca, uruchomiony zostanie tzw. drugi filar pomocy, czyli Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Środki z funduszu przeznaczone zostaną na:

  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, obejmujących w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów, w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zrealizowana; zwrot części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną
  • zwrot części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

A.K.

Komentarze