Vytautas Landsbergis żegna premiera Jana Olszewskiego w imieniu bratniego narodu litewskiego

Żegnamy Jana Olszewskiego, wybitnego męża stanu Polski niepodległej, zdecydowanego obrońcę Solidarności i stanowczego zwolennika dekomunizacji narodów zniewolonych, serdecznego przyjaciela Litwy.

Żegnamy Jana Olszewskiego, wybitnego męża stanu Polski niepodległej, zdecydowanego obrońcę Solidarności i stanowczego zwolennika dekomunizacji narodów zniewolonych, serdecznego przyjaciela Litwy. Podczas sowieckiej agresji styczniowej 1991 roku w Wilnie umożliwił organizowanie pomocy humanitarnej dla bratniego narodu litewskiego. Udostępnił lokal dla pierwszej misji przedstawicielstwa Litwy w Warszawie.

Pamiętamy o nim z szacunkiem i wdzięcznością.

Vytautas Landsbergis

Wilno, dn. 15 lutego 2019 r.

Posted in A

Komentarze