Leszek Żebrowski: Przypisywanie Powstańcom Warszawskim obłędu jest dramatem. Propaganda do dzisiaj wypacza ich obraz

„Kolejna warstwa propagandy rozpoczęła się po roku 1989. Ujawniły się siły, które na Powstaniu chcą zbijać kapitał polityczny czy medialny i powtarzają wersje, które pochodzą od Goebbelsa”

Komentarze