Tomasz Rzymkowski: Po interwencji Komisji Europejskiej ze skargi nadzwyczajnej pozostanie tylko fasada [VIDEO]

Zdaniem posła Kukiz’15 naciski Fransa Timmermansa na ograniczenia stosowania skargi nadzwyczajnej były podyktowane troską o stan interesów międzynarodowych koncernów na Wisłą.

We wtorek Sejmowa komisja sprawiedliwości procedowała nad kolejną ustawą łagodzącą reformę wymiaru sprawiedliwości, idąc za wskazaniami Komisji Europejskiej. Tym razem znacząco ograniczono zakres stosowania instytucji skargi nadzwyczajnej.

Nowe propozycje Prawa i Sprawiedliwości ocenia w Poranku Wnet Tomasz Rzymkowski: Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, to tylko element ograniczenia liczby podmiotów uprawnionych do skierowania skargi nadzwyczajnej do odpowiedniej izby Sądu Najwyższego, ale również ograniczenie czasowe, jeśli chodzi o orzeczenia, które już zapadły z 20 do 5 lat. To wprowadza bardzo wyśrubowane sito naruszenia norm, które pozwalają na złożenie skargi kasacyjnej.

Nowelizacja to jest taka aborcja eugeniczna instytucji, która jeszcze na dobre nie powstała, a ludzie na nią bardzo liczyli. Niestety Komisja Europejska zmusza większość parlamentarna i rząd, aby zdecydował się na stabilność orzecznictwa, kosztem sprawiedliwości wyroków – podkreślił w Poranku Wnet Tomasz Rzymkowski.

Gość Poranka Wnet podkreślił, że mniej niebezpieczne jest ograniczenie podmiotów, które będą mogły wnosić skargę nadzwyczajną, niż ograniczenie czasowe spraw mogących trafić do Sądu Najwyższego: Za pośrednictwem Skargi Nadzwyczajnej podważone mogły być profity płynące z wyroku sądu na przykład w sprawach gospodarczych w sprawach dotyczących nieruchomości Mogą zostać podważone, mimo że zapadł 10 czy 15 lat temu. W tej chwili będzie to absolutnie niemożliwe ponieważ ograniczamy możliwości wzruszania wyroków, tylko do tych, które zapadł w ciągu ostatnich minionych pięciu.

Zdaniem posła Kukiz’15 prawdziwą przyczyną nacisku ze strony KE ws. skargi nadzwyczajnej, jest chęć zachowania pozycji na polskim rynku międzynarodowych korporacji: Monopole poszczególnych wielkich koncernów światowych, czy przyjmowanie całych działów polskiej gospodarki w ramach prywatyzacji, w ramach różnego rodzaju wyroków, mogłyby dzisiaj zostać osądzone przez sądy, chociażby z racji na upływ czasu w zupełnie inny sposób.

Po zmianach ze skargi nadzwyczajnej została się tylko fasada – podkreślił Tomasz Rzymkowski, dodając jednocześnie, że: Skarga nadzwyczajna była realnym instrumentem przywracania sprawiedliwości w Polsce i naruszenia interesów podmiotów zagranicznych. Komisja Europejska nie interweniowała, aby wyroki korzystne dla obywateli polskich utrzymały swoją moc wiążącą tylko, aby wyroki dające profity podmiotom zagranicznym w dalszym ciągu dawał im stabilność obrotu gospodarczego.

ŁAJ

Komentarze