Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie otrzymała imię prof. Zbigniewa Religi / Paweł Bobołowicz z Kijowa dla Radia WNET

Fot. Radio Wnet

Na Ukrainie przebywa z wizytą marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Rozmawiał z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej m.in. o nauczaniu w szkołach w językach ojczystych mniejszości narodowych.


Wczoraj marszałek wziął udział w nadaniu Polskiej Bibliotece Medycznej w Kijowie imienia prof. Zbigniewa Religi. W uroczystości uczestniczyła również żona profesora Anna Waszczuk-Religa i syn Grzegorz. Polska Biblioteka Medyczna powstała w ubiegłym roku, zawiera ponad 5 tysięcy woluminów, w tym prywatny księgozbiór profesora Religi.

Marszałek Karczewski spotkał się również z przewodniczącym ukraińskiej Rady Najwyższej Andrijem Parubijem. Rozmowy dotyczyły współpracy wojskowej, relacji handlowych, infrastruktury polsko-ukraińskich przejść granicznych. Marszałek poinformował, że w budżecie na 2018 rok są środki na budowę nowego przejścia, a ze specjalnego kredytu zostaną sfinansowane remonty przejść granicznych po stronie ukraińskiej.

Poruszona została także kwestia nowej ukraińskiej ustawy oświatowej, która wywołuje kontrowersje szczególnie w Rumunii i na Węgrzech z powodu ograniczenia nauki w językach mniejszości narodowych. Nowa ustawa oświatowa przewiduje, że mniejszości narodowe mają mieć zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Później jednak głównym językiem wykładowym ma być ukraiński.

Marszałek Senatu stwierdził, że Polska nie jest jednak tak zaniepokojona ustawą jak Węgry czy Rumunia i że uzyskał zapewnienie, że polska młodzież będzie mogła się uczyć języka polskiego, polskiej historii i literatury. Szczegóły rozwiązań mają być wyjaśnione podczas spotkania szefów polskiego i ukraińskiego resortu edukacji.

Wczoraj marszałek spotkał się także z przedstawicielami organizacji polskich na Ukrainie i zapowiedział, że w przyszłym roku pieniądze przeznaczone dla polskich organizacji poza granicami kraju wzrosną z dotychczasowych 75 mln zł do 100 mln zł i że organizacje pozarządowe, które starają się o dofinansowanie projektów dla naszych rodaków poza granicami, będą mogły korzystać z ułatwień przy składaniu wniosków o przyznanie środków na ten cel.

Ponadto rozmowy dotyczyły budowy Domu Polskiego we Lwowie. Przewodniczący Parubij obiecał marszałkowi Karczewskiemu pomoc w rozwiązaniu „pewnych problemów administracyjnych”.

Marszałek Senatu dzisiaj będzie przebywał w Charkowie, gdzie spotka się z przedstawicielami polskich organizacji i przedstawicielami administracji obwodowej. Marszałek złoży wieniec na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu. Spoczywa na nim ponad cztery tysiące oficerów Wojska Polskiego i polskich cywilów zamordowanych w 1940 przez NKWD, a także około dwóch tysięcy ofiar sowieckich represji z lat 30. ubiegłego wieku.

W tym roku z wizytami na Ukrainie mają przebywać jeszcze wicepremier Piotr Gliński i prezydent Andrzej Duda. W przyszłym roku Ukrainę ma odwiedzić premier Beata Szydło.

Paweł Bobołowicz

Rozmowa z Pawłem Bobołowiczem w trzeciej części dzisiejszego Poranka WNET.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook