Dzień 22. z 80/ Brzeg ma zabytkowy budynek na Muzeum Kresów – miejsce spotkań dla tych, którzy chcą rozmawiać o Polsce

Jerzy Wrębiak, prezydent kadencji 2014-18 Brzegu, były nauczyciel, myśli szeroko o rozwoju miasta – o Muzeum Kresów i Domu Polonii, szkołach i nauczycielach, renowacji zabytków, przemyśle i zieleni.

Kolejnym samorządowcem, z którym rozmawiał Łukasz Jankowski w 22. wakacyjnym Poranku WNET, był burmistrz miasta Brzeg Jerzy Wrębiak.

– Czy jest szansa, żeby znaleźć te 40 mln zł na to, żeby tutaj, w Brzegu, a nie w Lublinie, powstało Muzeum Kresów? – zapytał swojego gościa dziennikarz Wnet, nawiązując do wypowiedzi starosty brzeskiego Stefańskiego, który podkreślał, że miasto po wojnie zostało zasiedlone głównie przez wschodnich Kresowian i jest nazywane małym Lwowem.

– Myślę, że tak, tym bardziej że od ponad dwóch lat czynimy starania – mówił burmistrz. Jak zaznaczył, wartością dodaną przemawiającą na korzyść miasta Brzeg jest to, że „mamy obiekt [zabytkowy budynek dawnego Gimnazjum Piastowskiego, wybudowany w XVI w.], wart około 10 mln zł”, który znajduje się w starej części miasta, 50 m od Zamku Piastów Śląskich, i który w projekcie figuruje jako lokalizacja dla przyszłego muzeum.[related id=”29299″]

Szkoła ma niesamowitą historię także dla państwa polskiego. „Tu był przechowywany Kodeks lubliński, historia św. Jadwigi w obrazach; została wybudowana w 1569 roku, czyli w 2019 roku będzie obchodzić swoje 450 lat”. Jerzy Wrębiak podkreśla, jak ważne byłoby z tej okazji przywrócenie budynkowi nowego życia, a uczynienie z budynku siedziby muzeum byłoby też wyrazem najwyższego szacunku dla Kresiowian, którzy „od dłuższego czasu walczą o to, aby upamiętnić i w jakiś sposób zaznaczyć swą historię” w mieście.

– Byłem na światowym zjeździe Kresowiaków w Częstochowie, mamy uchwałę światowego związku, który popiera dążenie naszego miasta, aby w Brzegu utworzyć muzeum dziedzictwa i kultury Kresów. Ta formuła mogłaby być oczywiście poszerzona o Dom Polonii – relacjonował gość Poranka, przypominając przy okazji o festiwalu piosenki polonijnej, który odbył się w miejscowym zamku Piastów.

„W tej części Polski nie mamy żadnego Domu Polonii”, zaznaczył. Muzeum Kresów i Dom Polonii w historycznym budynku Gimnazjum Piastów to idealne połączenie – miejsce spotkań dla wszystkich, którzy interesują się historią i chcieliby rozmawiać o Polsce – mówił prezydent miasta Wrębiak.

Zapytany o reformę szkolnictwa, wspomniał, że jako nauczyciel przez 12 lat był dyrektorem gimnazjum. Teraz jest zdania, że reforma w jego mieście została przeprowadzona „dobrze w tym sensie, że staraliśmy się nie likwidować żadnej placówki, naszą ideą było, żeby umożliwić korzystanie z bazy szkół wyremontowanych, tak aby miasto nie ponosiło dodatkowych kosztów, a jednocześnie zadbać o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i o etety nauczycielskie”. Powiedział, że zmiany w zatrudnieniu nauczycieli są raczej związane z niżem, a więc mniejszą liczbą uczniów, aniżeli z reformą.

Co zrobić, aby piękny, lecz ciągle jeszcze zaniedbany Brzeg stał się perłą turystyczną – to kolejny temat rozmowy.

„Można powiedzieć, że mamy budżet na inwestycje w mieście chyba najwyższy w historii, bo aż ponad 32 mln, właśnie podpisaliśmy umowy na projekty”, do tego dochodzi również rekordowo wysokie dofinansowanie – są więc środki, by zadbać o to, „co w mieście najpiękniejsze – tereny zielone, parki i oczywiście zabytki” – cieszy się burmistrz. Specjalny program obejmie zwłaszcza zabytkowe kamienice.

Dziennikarz Wnet wspomniał przy tej okazji o wyjątkowo zaniedbanym terenie „czerwonych koszar”, kompleksu wojskowego z końca XIX w., gdzie do 1991 roku stacjonowali Sowieci, który dzisiaj „wygląda strasznie i sam straszy”, choć są tam piękne mieszkania. Według Jerzego Wrębiaka na rewaloryzację tego miejsca miasto nie ma wpływu, ponieważ jest to teren prywatny, sprzedany inwestorowi przed 22 laty.
Jak powiedział „my działamy na zasadzie akupunktury”, starając się mobilizować i wspomagać mieszkańców w dbaniu o swoje miasto. Na efekty trzeba wprawdzie trochę poczekać, ale na pewno będą.

Całej rozmowy, w tym o perspektywach rozwoju miasta, które jest nazywane sypialnią, odkąd „wyprowadził się” stąd przemysł, i o wyeksponowaniu miejskich terenów zielonych, mogą Państwo posłuchać tutaj.

ma

Komentarze