Jak z odpadu zrobić produkt? Bezodpadowa energetyka węglowa to jeden z kluczowych tematów poruszanych na COP22

Co to jest bezodpadowa energetyka węglowa? Czy jest możliwe bezodpadowe górnictwo? Jakie należy podjąć kroki żeby z popiołu, który jest odpadem zrobić produkt używany potem w budownictwie czy drogownictwie?

Co to jest bezodpadowa energetyka węglowa? Czy jest możliwe bezodpadowe górnictwo? Jakie należy podjąć kroki żeby z popiołu, który jest odpadem zrobić produkt używany potem w budownictwie czy drogownictwie?

Na te pytania odpowiada dr inż. Tomasz Szczygielski z Politechniki Warszawskiej, który dzisiaj podczas szczytu w Marrakeszu zaprezentował  rozwiązania mające na celu zachowanie miksu energetycznego w Polsce bez zmian, (tzn. w ok. 80 procentach opartych na bazie węgla)  przy jednoczesnym zmniejszeniu uciążliwości energetyki do minimum.

Popioły, jako surowce wtórne powinny być wykorzystywane w pierwszej kolejności także z tego względu na przyszłe pokolenia, którym powinniśmy zostawić zasoby naturalne a nie składowiska.

„Popioły krzemianowe które powstają ze spalania węgla kamiennego mogłyby być uzdatniane tak, aby w pełni spełniały wymogi materiałów do betonu i do cementu oraz poprawiając je poprzez dodatki typu bentonit i niewielkie ilości cementu mogłyby spełnić rolę spoiw do budownictwa drogowego tam, gdzie w tej chwili stosujemy cement. Popioły ze spalania węgla brunatnego, uzdatnione dodatkiem wapna często wapna odpadowego mogłyby być wprost spoiwem hydraulicznym, które spełni wszystkie wymogi również do budownictwa inżynieryjnego”.

Jak mówił dr Szczygielski grupa takich produktów jest dosyć duża i w Polskich warunkach wydaje się być to wszystko realne, ze względu na bardzo dobrze rozwijające się budownictwo.

*UPS – Uboczne produkty spalania

 

Komentarze