Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

MEN: Wstrzymywanie wydawania świadectw szkolnych z powodu nieuiszczenia opłat jest niezgodne z prawem

Fot. Lukas Plewnia (CC BY-SA 2.0), Flickr

Resort przypomina szkołom, że ich obowiązkiem jest nieodpłatne wydawanie świadectw. Dotyczy to wszystkich uczniów i absolwentów, także tych, od których nie wpłynęły dobrowolne opłaty na radę rodziców.

 

Można powiedzieć, że już tylko tydzień dzieli nas od końca roku szkolnego. Ostatni dzwonek zabrzmi 23 czerwca. Przy tej okazji, Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej przypomina, że „Praktyki wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki są niezgodne z prawem”.

Zgodnie z rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu nauki w danej klasie otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, a po ukończeniu danej szkoły – świadectwo ukończenia szkoły. Jednocześnie świadectwa szkolne są wydawane przez szkoły nieodpłatnie. Oznacza to, że szkoła nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa od uiszczenia opłaty.

WJB

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook