Wejść głębiej – „Siebie w sobie chroń” – audycja Katarzyny Szczepanek z 01.09.2019 r.

Motywem przewodnim audycji jest treść zawarta w jej tytule: „Siebie w sobie chroń”.

Główną myślą audycji jest pytanie, co znaczy być sobą oraz – czy świadomość siebie i własnej tożsamości daje większą szansę na poczucie bycia wolnym. Inne pytanie, zadawane zwłaszcza przez Ericha Fromma, to pytanie o to, jak osiągnąć wolność pozytywną, czyli „wolność do”, a nie „wolność od”. We fragmencie jego książki „Ucieczka od wolności” prezentuję jedną z dróg, która – zdaniem autora – może do tego prowadzić. Wracam też do niektórych wątków z poprzednich audycji z cyklu, gdyż jest to przedostatnia audycja, a zatem – jedna z audycji podsumowujących.

Inne audycje z cyklu znajdziesz tutaj.

Komentarze