O słowach słów jeszcze kilka– Wejść głębiej – audycja Katarzyny Szczepanek z 15.03.2020 r.

To jedna z audycji podsumowujących cykl na temat roli słów w życiu. Zbiera i uzupełnia nowymi treściami poruszane wcześniej wątki.

Najważniejsze z nich to: słowa, które ranią, słowa bezwartościowe i te, które mają wielką wartość oraz Słowo Boże, które stwarza, przenika i kształtuje człowieka.

Zatruwanie źródeł – Wejść głębiej – audycja Katarzyny Szczepanek z 08.03.2020 r.

Audycja pokazuje, jak pogardliwe i obraźliwe słowa, którymi określamy innych, rozniecają nienawiść w nas oraz wokół nas.

Na podstawie tekstów utworów i przykładów z życia autorka unaocznia słuchaczom, że konsekwencje mogą być bardzo dotkliwe nie tylko dla tych, przeciw którym nienawistne słowa są skierowane, ale i dla tego, kto je wypowiada.

Myśl żąda słów – Wejść głębiej – audycja Katarzyny Szczepanek z 23.02.2020

Część spośród prezentowanych piosenek pokazuje, jak bardzo myślący człowiek pragnie swoje myśli wyrazić wobec kogoś, kto zrozumie, co ma do powiedzenia.

W innych utworach okazuje się jednak, że wypowiadane słowa to bełkot, co zatem jest w głowach tych, którzy je wypowiadają?

Jakimi słowami język twój cię stwarza? – Wejść głębiej – audycja Katarzyny Szczepanek z 02.02.2020

Jest to druga audycja na temat roli słów w życiu. Nawiązuje bez pośrednio do audycji poprzedniej o stwórczej i sprawczej mocy słowa: słowa, które może zabić, ale też może budować i umacniać.

Ważnym wątkiem jest obmowa – powody, dla których obgadujemy innych oraz konsekwencje, jakie za to ponosimy.

Jacek Kaczmarski na każdą porę – Wejść głębiej – audycja Katarzyny Szczepanek z 26.01.2020

Audycja przerywa na tydzień rozpoczęty w poprzednią niedzielę cykl na temat roli słów w życiu.

Autorka prezentuje piosenki Jacka Kaczmarskiego, które koncentrują się wokół dwóch tematów: relacja między Bogiem a człowiekiem oraz sytuacja Polski w okresie rozbiorów i tuż przed rozbiorami.

Kaczmarski na nowy rok – Wejść głębiej – audycja Katarzyny Szczepanek z 12.01.2020

Autorka audycji prezentuje piosenki Jacka Kaczmarskiego, a we własnych krótkich komentarzach zwraca uwagę na kwestie – jej zdaniem – najistotniejsze.

Tematem łączącym większość utworów jest początek, koniec i zmiana, a zatem czas przełomu, który wywołuje niepokój i każe szukać odpowiedzi na pytanie, co będzie dalej.


Inne audycje z cyklu znajdziesz tutaj.