Program Wschodni 10.06.2023 r.: „Nasza misja to zwrot Ławry Ukrainie i powrót Ukraińców do Ławry”

Maksym Ostapenko, pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Kijowsko-Peczerskiego historycznego i kulturowego Rezerwatu | fot. Paweł Bobołowicz

Paweł Bobołowicz rozmawia z pełniącym obowiązki dyrektora Narodowego Kijowsko-Peczerskiego historycznego i kulturowego Rezerwatu Maksymem Ostapenko o o trudnym procesie przywracania Ławry Ukraińcom.

Ostapenko zwraca uwagę na wspólne elementy dziedzictwa Rzeczpospolitej w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej, które przez lata były celowo marginalizowane przez podporządkowaną Moskwie cerkiew:

Jedną z misji, którą sobie wyznaczyłem, jest poszukiwanie europejskich korzeni Ławry. Zresztą nie tylko Ławry, ale ławry przede wszystkim jako potężnego duchowego historycznego centrum Ukrainy. Europejskich korzeni, europejskich kontekstów, europejskich bohaterów powiązanych z tym zabytkiem. Tak jak mówiłem rosyjskiej narracji jest tu pełno, a ukraińska – europejska, jest zepchnięta na drugi, trzeci plan, lub całkowicie wymazana.


Artur Żak Dmytro Antoniuk podsumowują bieżące wydarzenia na Ukrainie.


W dniach 8-11 czerwca w Warszawie odbywa się trzeci zjazd Kongresu Deputowanych Ludowych, inicjatywy zapoczątkowanej przez Ilię Ponomariowa, jedynego deputowanego rosyjskiej Dumy, który w 2014 roku zagłosował przeciwko aneksji Krymu. Kongres tym różni się od innych działań rosyjskiej opozycji, że nie jest sam w sobie określoną grupą polityczną, a ma ambicje stać się zalążkiem przyszłego przejściowego organu ustawodawczego Rosji pod odsunięciu od władzy Władimira Putina. Dlatego wszyscy uczestnicy kongresu dostali kiedyś mandat w wyborach na jakimś szczeblu władzy w Federacji Rosyjskiej. Kongres współpracuje również w zakresie informacyjnym z Legionem „Wolność Rosji”, który obecnie prowadzi działania na terenie obwodu biełgorodzkiego Federacji Rosyjskiej. O trzecim Kongresie w rozmowie z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem opowiedział jego inicjator Ilia Ponomariow.


Olga Siemaszko, szefowa Białoruskiej Redakcji Radia Wnet prezentuje najaktualniejsze i najważniejsze informacje z Białorusi.


Audycję prowadzi Wojciech Jankowski.


Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Komentarze