Zbigniew Gryglas, Jakub Wiech, dr Michał Sadłowski, Marek Dietl, Tomasz Wróblewski – Popołudnie Wnet – 02.11.2021 r.

Popołudnia Wnet można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm oraz w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku, Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy.

Prowadzący: Łukasz Jankowski

Realizator: Mateusz Jeżewski


Goście „Popołudnia Wnet”:

Zbigniew Gryglas – były wiceminister aktywów państwowych

Jakub Wiech – portal energetyka24.pl

dr Michał Sadłowski – ekspert od polityki i prawa rosyjskiego

Marek Dietl – prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Tomasz Wróblewski – prezes Warsaw Enterprise Institute


Zbigniew Gryglas mówi o bieżącej kondycji polskiej energetyki, która stoi u progu transformacji. Zaznacza, że musi ona przebiegać stopniowo, a żaden blok węglowy nie zostanie wyłączony z obiegu nim nie pojawi się działający substytut oparty na alternatywnych źródłach energii.


Jakub Wiech komentuje szczyt klimatyczny w Glasgow. Nadrzędnym celem i największym wyzwaniem jest ustalenie szczegółów handlu emisją energii. W dalszym ciągu głównym argumentem przeciwników nowych, alternatywnych rozwiązań są ich wysokie koszty. Zdaniem eksperta kluczowe będzie wynegocjowanie kompromisu, który umożliwi dostosowanie kosztów do realnych możliwości finansowych państw posiadających bardziej ograniczone środki finansowe. Na chwilę obecną postępy w kwestii klimatycznej można uznać za zadowalające.


dr. Michał Sadłowski komentuje bieżącą aktywność polityczno-gospodarczą przywódcy Rosji Władimira Putina. Na chwilę obecną Rosja na arenie międzynarodowej konsekwentnie kreuje wizerunek „ostoi normalności” i państwa konserwatywnego – niekoniecznie w rozumieniu zachodnim. Pod szyldem domniemanego konserwatyzmu podejmowane są również reformy na arenie wewnętrznej. Kraj stoi również u progu kolejnych wyborów prezydenckich.


Marek Dietl i Tomasz Wróblewski omawiają i dyskutują nad bieżącą sytuacją gospodarczą i klimatyczną na świecie, odnosząc się też do szczytu klimatycznego w Glasgow. Zdaniem ekspertów z przemianami na tych polach nierozerwalnie związane są m.in. rozpady więzi społecznych, czy przemiany technologiczne. Chęciom nadążenia za nowymi wymogów towarzyszą obawy i fobie, które nierzadko są przez część instytucji wykorzystywane.  Na szczycie klimatycznym w  Glasgow postulowane było pewne przesunięcie – konieczność pogodzenia się ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Panuje też przekonanie, że najlepiej rozwinięte kraje zachodu powinny przekazać część pieniędzy świata zachodniego krajom rozwijającym się, aby pomóc im nadrobić deficyt.


Zapraszamy do wysłuchania całej audycji!

P.K.

Komentarze