Miś – Memoria Żoliborskie i świat kapelana ludzi pracy – 19.10.2022

Ks. prałat Marcin Wójtowicz wspomina ostatnie 5 lat na plebanii z bł. ks .Jerzym Popiełuszką.

Komentarze