Wizyta na Ukrainie Ministra Spraw Zagranicznych Rządu Tymczasowego – Studio Białoruskie – 19.10.2022 r.

Oświadczenie Walerego Kowalewskiego, byłego dyplomaty i doradcy Swiatłany Cichanouskiej ds. polityki zagranicznej.

Zakończyła się wizyta na Ukrainie Ministra Spraw Zagranicznych Rządu Tymczasowego Walerego Kowalewskiego. Minister przywiózł do Kijowa propozycje Swiatłany Cichanouskiej w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych między siłami demokratycznymi Białorusi a biurem Zełeńskiego:

W latach rządów Łukaszenki Białoruś znacząco odeszła od tych zasad, uzależniła się od Rosji, dokonała wyboru cywilizacyjnego, którego nie podzielają Białorusini. A siły demokratyczne muszą to naprawić. Miejsce Białorusi jest w Europie. A Białoruś liczy na wsparcie i wspólną pracę z Ukrainą w tej sprawie.

Jak zawsze najnowsze informacje z Białorusi przedstawia szefowa Białoruskiej Redakcji Radia Wnet Olga Siemaszko:

  • Rosja dostarczy Białorusi około 170 czołgów, 200 bojowych wozów piechoty.  Poinformował o tym Walery Rawienka, który w Ministerstwie Obrony Białorusi odpowiada za kontakty międzynarodowe. Dodatkowo na Białoruś  ma przybyć  9 000 żołnierzy z Rosji.

Urzędnik ministerstwa obrony powiedział, że rosyjscy żołnierze i sprzęt są niezbędne, aby Białoruś mogła odpowiedzieć na „zagrożenie ze strony NATO”. „Strategia Zachodu polega na zachęcaniu radykalnych elementów białoruskich do obalenia legalnych władz na Białorusi” – powiedział białoruski urzędnik.

  • 10 października Aleksandr Łukaszenka ogłosił, że uzgodnił z Władimirem Putinem utworzenie regionalnego zgrupowania wojsk. Łukaszenka obiecał pomoc w przyjęciu i rozmieszczeniu Rosjan. Tłumaczył to tym, że Ukraina rzekomo planuje uderzenia na terytorium Białorusi.

Niezależny portal „Nasza Niwa” otrzymuje z całego kraju sygnały, że mężczyźni są wzywani do służby wojskowej. Może to oznaczać, że reżim Alaksandra Łukaszenki rozpoczął tajną mobilizację.

  • W Wilnie otwarto wystawę plakatów „Biało-czerwono-biały”. Polscy artyści opowiedzieli w języku sztuki o wydarzeniach politycznych na Białorusi.

Międzynarodowy Konkurs Plakatu Ludowego zorganizowany w drugą rocznicę Rewolucji Białoruskiej został zainicjowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

9 sierpnia 2022 roku na ogrodzeniu warszawskiego Muzeum Łazienki Królewskie, otwarto wystawę zwycięzców konkursu. Pod koniec sierpnia, w ramach akcji solidarnościowej #BiałoCzerwonoBiały, te plakaty zostały umieszczone na przystankach komunikacji miejskiej w Warszawie.

Ks. Wojciech Stasiewicz: Żyjemy z dnia na dzień. Budzimy się i cieszymy się, że przeżyliśmy kolejną dobę.

Teraz solidarnościowe plakaty można zobaczyć w Wilnie . Otwarcie ekspozycji zorganizowała Ambasada RP w stolicy Litwy.

Na temat wystawy wypowiedziała się Urszula Doroszewska, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej:

Głównym celem tej wystawy jest pokazanie naszego wsparcia dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Naszego wsparcia dla białoruskiego dążenia do wolności. Również chcemy pokazać to naszym przyjaciołom Litwinom, naszym przyjaciołom Ukraińcom i przede wszystkim naszym przyjaciołom Białorusinom, którzy musieli opuścić swój kraj i tutaj zamieszkać.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Poprzednich audycji możesz posłuchać tutaj

Komentarze