Wielka Wyprawa – Trójmorze

Kolejna Wielka Wyprawa Radia Wnet! Tym razem jest to największa podróż Radia Wnet. W dwa miesiące odwiedzimy państwa leżące na brzegach trzech mórz, które grają kluczową rolę w gospodarce Europy Środkowej – Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego. Wielka Wyprawa Radia Wnet „Trójmorze” to odwiedziny 14 państw, w tym 13 stolic. Wyprawa rozpoczęła się 16 sierpnia w Warszawie wyruszając do Wilna, Rygi, Helsinek, Sztokholmu i Szczecina.  12 września wyruszamy do Bukaresztu, Konstancy i Stambułu, żeby przez Bałkany, Zagrzeb i Lublanę, by powrócić do Polski. Naszym celem jest kompleksowe przedstawienie basenów Morza Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego. Ekipa Radia Wnet przeprowadza rozmowy z politykami i ekspertami, żeby jak najlepiej nakreślić gospodarczy, polityczny i strategiczny obraz regionu. Podejmujemy także tematy kulturalne, by dopełnić wizji państw położonych między trzema morzami.

Jeśli więc Państwo uważają, że w czasie naszej wyprawy powinniśmy z kimś porozmawiać, o czymś opowiedzieć czy cos zobaczyć, to prosimy o kontakt: [email protected]