W hołdzie Wielkopolanom zamordowanym przez NKWD w czasie II wojny światowej i ofiarom katastrofy smoleńskiej z 2010 roku

Tablicą Pamięci Wielkopolan uczczono zamordowanych przez NKWD decyzją naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku oraz osoby, które poniosły śmierć w katastrofie smoleńskiej.

Andrzej Karczmarczyk

Stowarzyszenie „Katyń” w Poznaniu upamiętniło Tablicą Pamięci Wielkopolan zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni i Kuropatach, na mocy decyzji naczelnych władz Związku Radzieckiego z 5 marca 1940 roku.

Uroczystość odbyła się 19 września 2017 roku w kaplicy św. Józefa przy kościele Jana Kantego w Poznaniu.

Tablica została zbudowana z części, na których widnieją nazwiska ofiar ludobójstwa katyńskiego i katastrofy smoleńskiej z 2010 roku. Przedziela je obraz Matki Boskiej Katyńskiej namalowany przez siostrę Annę Szmurawińską.

„Tam, na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy”.

Notatka Andrzeja Karczmarczyka pt. „W hołdzie zamordowanym Wielkopolanom” znajduje się na s. 8 październikowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 40/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 36 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Notatka Andrzeja Karczmarczyka pt. „W hołdzie zamordowanym Wielkopolanom” na s. 8 październikowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 40/2017, wnet.webbook.pl

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komentarze