Sztuka jest magią z Katarzyną Łochowską – 11.09.2023 r.

Gościem Joanny Rawik w audycji Sztuka jest magią  11-ego września była aktorka Teatru Ateneum Katarzyna Łochowska. Rozmowa odbyła się z okazji spektaklu na 100-lecie urodzin Gustawa Holoubka

Gościem Joanny Rawik w audycji Sztuka jest magią  11-ego września była aktorka Teatru Ateneum Katarzyna Łochowska. Rozmowa odbyła się z okazji spektaklu na 100-lecie urodzin Gustawa Holoubka. Wspominano jego teatr i życie.

Komentarze