Rita Tamašunienė – w Studio WILNO – 21.03.2024 r.

O wiecu w obronie szkół mniejszości narodowych, o tym co zagraża szkolnictwu polskiemu na Litwie?

„Ministerstwo oświaty organizuje nowe ustawy, my widzimy, pochyla się nad ustawą nową, gdzie planuje historię, geografię i inne nauki prowadzić już nie w języku ojczystym tylko w języku państwowym litewskim. To przykrywa się rzekomo ulepszeniem nauczaniu języka państwowego, ale na to nie zgadzają się szkoły mniejszości narodowych, bo to traci sens bycia taką szkołą, kiedy wszystkie przedmioty będą wykładane w języku państwowym, a nie w ojczystym. Widzimy to rozwiązanie w inny sposób, by nauczanie języka litewskiego wzmocnić po przez dzielenie na grupy, w mniejszych grupach więcej godzin i nie kosztem tych przedmiotów, które są nauczane w języku polskim. Ministerstwo oficjalnie mówi, że nie ma takiego projektu nie ma takiej strategii, ale proces się odbywa. Powstaje pytanie: po co proces? kiedy nie ma żadnych planów”

Gościliśmy w „Studio Wilno”:

Rita Tamašunienė – poseł na sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, starosta Mieszanej Grupy Posłów


Prowadząca: Agata Antoniewicz

Realizator: Daniel Chybowski


Rita Tamašunienė / Fot. materiały własne

Wspieraj Autora na Patronite

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

O. Sławomir Brzozecki OP – w Studio WILNO – 14.03.2024 r.

Komentarze