Program Wschodni: tragiczna sytuacja obrońców Mariupola, Forum Wolnych Narodów Rosji oraz stosunek Białorusinów do wojny

Paweł Bobołowicz wraz ze swymi gośćmi mówi o tragicznej sytuacji osób zamkniętych w zakładach Azowstal. Informuje o stosunku Białorusinów do trwającej na Ukrainie wojny.

Prowadzący:

Paweł Bobołowicz

Goście:

Janina Jakovenko – dziennikarka Radia Wnet

Jurij Banahiewicz – korespondent portalu Ukrinform w Polsce

Olga Siemaszko – korespondenta Radia Wnet na Białorusi

Natalia Panczenko – działaczka Euromajdanu

Krzysztof Skowroński – prezes Fundacji Solidarności Dziennikarskiej

Marcin Rey – administrator facebookowego profilu Rosyjska V kolumna w Polsce


Janina Jakovenko – opowiada o projekcie Obywatel Ukrainy w Polsce. Będzie miał on formę dziesięcioodcinkowego programu emitowanego w językach polskim i ukraińskim. Ma pomóc zaadoptować się w Polsce Ukraińcom.


Jurij Banahiewicz – komentuje sytuację na frontach wojny ukraińsko – rosyjskiej. Podkreśla niskie morale Rosjan. Jego zdaniem w konflikcie na Ukrainie nie zostanie użyta broń jądrowa, ponieważ do przeprowadzenia ataku atomowego nie wystarczy jedynie zgoda Władimira Putina.


Olga Siemaszko – informuje o tym, jak kształtuje się poparcie społeczna na Białorusi dla wojny ukraińsko – rosyjskiej. Jedyna trzecia część obywateli tego kraju staje po stronie Władimira Putina. 60% mieszkańców uważa, że poziom życia przeciętnego Białorusina pogorszy się w wyniku działań wojennych. Co dziesiąty uważa, że mogą się one przenieść na terytorium Białorusi.


Natalia Panczenko – mówi o tragicznej sytuacji osób, w tym dzieci, uwięzionych w zakładach Azowstal. Brakuje im wody i pożywienia, wielu z nich umiera w męczarniach. Członek Euromajdanu ma pretensje do duchowieństwa i organizacji międzynarodowych o niepodjęcie odpowiednich kroków w celu ratowania cywilów i wojskowych z Mariupola.


Krzysztof Skowroński – mówi o Forum Wolnych Narodów Rosji. Wyjaśnia przyczyny zorganizowania konferencji i jej cel.


Marcin Rey – przedstawia sylwetkę ultralewicowego działacza Piotra Ciszewskiego. W ostatnim czasie dużą popularność zyskała jego wypowiedź, w której sugerował, że należy wymordować obrońców Mariupola.

K.B.

 

Komentarze