Prof. Stanisław Sroka o genezie stosunków polsko-węgierskich

Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

O kształtowaniu się stosunków polsko-węgierskich w czasach średniowiecznych opowiada prof. dr hab. Stanisław Sroka, historyk, mediewista, dziekan Wydziału Historycznego UJ.

Wiek XIII i XIV to okres intensywnego rozwoju stosunków polsko-węgierskich, zarówno na poziomie politycznym, jak i gospodarczym. Kolidował on z utrwalaniem się państwowości polskiej i węgierskiej, państwowości, które były w dużej mierze ze sobą powiązane – choćby za sprawą postaci takich, jak królowa Jadwiga Andegaweńska, córki Ludwika Węgierskiego. O złotym okresie stosunków polsko-węgierskich opowiada prof. dr hab. Stanisław Sroka, autor m.in. biografii królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Zobacz także:

Rozmowy Polsko-Węgierskie: Grupa Wyszehradzka z punktu widzenia Czech i Słowacji

Komentarze