Rozmowy Polsko-Węgierskie: Grupa Wyszehradzka z punktu widzenia Czech i Słowacji

Jaroslav Kuchyna i Christian Heitmann przedstawiają czeskie i słowackie spojrzenie na Grupę Wyszehradzką.