Poranek Wnet: Dmytro Antoniuk, ks. Waldemar Cisło, prof. Andrzej Dragan, Jacek Ozdoba – 27.07. 2023 r.

Krzysztof Skowroński w Sofii | fot. Lech Rustecki, 2022

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Poranka Wnet”:

Dmytro Antoniuk – korespondent Radia Wnet w Ukraina;

Krzysztof Gawęcki – wiceprezes Top Farms;

Ks. Waldemar Cisło – Dyrektor polskiej sekcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie;

Prof.  Andrzej Dragan – fizyk, popularyzator nauki;

Jacek Ozdoba – wiceminister klimatu i środowiska.


Prowadzący: Krzysztof Skowroński

Wydawca: Ksenia Parmańczuk

Realizator: Daniel Chybowski

Komentarze