Poranek Wnet: Dmytro Antoniuk, Jan Żaryn, Marcin Horała, Paweł Sałek

Krakowskie Przedmieście. Poranek Wnet, 07:20 | fot. Ksenia Parmańczuk, Radio Wnet

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Poranka Wnet”:

Dmytro Antoniuk – korespondent Radia Wnet w Ukrainie;

Andrzej Zawadzki-Liang –gospodarz Studia Szanghaj;

Prof. Jan Żaryn –dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego;

Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP;

Paweł Sałek– Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska, polityki klimatycznej i zrównoważonego rozwoju;


Prowadzący: Magdalena Uchaniuk

Wydawca: Małgorzata Kleszcz

Realizator: Mikołaj Poruszek


  • PiotrFJS

    Wypowiedź Pana Profesora Żaryna w sprawie przeprosin Ukraińców za zbrodnie na ludzkości popełnione na Wołyniu jest psychologicznie i moralnie trudna do zrozumienia. Pan Profesor widzi, że obecnie Ukraina doświadcza gwałtu ze strony Rosji i jednak oczekuje aby w tym czasie Ukraińcy walczący o godność przepraszali…Cóż, nie pierwszy to przypadek, kiedy luminarze życia publicznego w Polsce nie rozumieją i nie wykazują się inteligencją emocjonalną… tylko, czy to ich w jakikolwiek sposób usprawiedliwia?
    A może, zamiast historycznych żądań od współczesnych Ukraińców, będących w tragicznym zwarciu z faszystowską imperialną Rosją – wartoby pomyśleć o podjęciu kroków zmierzających do pojednania wzajemnego alla Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński i jego koncepcja – pole do tego chyba by się znalazło np. wśród hierarchów Kościołów i Cerkwi obu krajów. Ale nasi liderzy opiniii publicznej wolą iść w rozliczenia – czytaj: mission impossible.

Komentarze