MiŚ – Z misją i po śladach św. Ottona i bł. Kard. St.Wyszyńskiego – 16.09.2021

Oprowadza po Szczecinie ks. Prałat dr Aleksander Zawiejski.

Komentarze