Bella Fox, Aliaksandr Adamkovich, Alex Latotin w Studio WILNO – 25 marca 2021 r.

O Dniu Wolności z okazji 103 rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej – obchody w Wilnie; o międzynarodowym forum Konstantego Kalinowskiego; jak też o tym czego chcą Białorusini.

Gościliśmy w „Studio Wilno”:

Bella Fox – korespondent Radia WNET

Aliaksandr Adamkovich – prezes Białoruskiego Towarzystwa Kultury na Litwie

Alex Latotin – członek klubu białoruskiego „Siabryna”


Prowadzący: Agata Antoniewicz

Realizator: Paweł Belous


Komentarze