Słoneczna Szkoła w Kobyłce - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Słoneczna Szkoła w Kobyłce

W ramach Solidarnościowej Akcji radiowej do grona uczestników dołaczyła również Szkoła Słoneczna w Kobyłce. 

 

To co wyróżnia szkołę spośród innych to fakt, że pasją podążają za najnowszymi trendami edukacyjnymi, nowoczesnej pod każdym względem, z zachowaniem ogromnej dbałości i szacunku do dziecka – do ucznia. Organizują dzieciom:

przygotowanie do cyfrowej przyszłości (przeczytaj więcej o naszym cyfrowym projekcie)
komfortową przestrzeń do skutecznej nauki
bardzo atrakcyjne wycieczki (Rzym, Londyn)
oryginalne zajęcia dodatkowe (np. szermierka, wiolonczela, akrobatyka, język hiszpański i francuski)
mentoring kompetentnych nauczycieli
najlepsze podręczniki (stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość merytoryczną!)
uznanie i motywację za wyniki w nauce (poprzez program stypendialny)
To dla dzieci tworzą  szkołę – zapraszają do świata wartościowej edukacji.

Słoneczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła działalność w 2015 roku, jako szkoła integracyjna. W roku 2018 koncepcja Szkoły została zaktualizowana. Od tego czasu priorytety Szkoły Słonecznej są następujące. Skuteczne nauczanie, bardzo dobre przygotowywanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty, oraz wysoki poziom dydaktyczny, przy jednoczesnej troskliwości o dobrostan psychofizyczny młodego człowieka.

Szkoła niepubliczna Słoneczna jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Gminę Kobyłka (zaśw. nr 1/2015). Działają na podstawie STATUTU (dostępny Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z przepisami oświatowymi. Realizują programy nauczania poszerzające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Szkoła niepubliczna Słoneczna tworzy doskonałe warunki rozwoju dla każdego dziecka. Nauczyciele i pracownicy Słonecznej Szkoły Podstawowej dbają o przyjazną atmosferę i kameralne warunki do pracy, pozwalające rozwinąć umiejętności i talenty dzieci. Uczniowie niepublicznej Szkoły Słonecznej w Kobyłce uzyskują wysokie wyniki nauczania. W konsekwencji, tak wysoki poziom pozwala im na kontynuację i dalszą edukację w renomowanych szkołach ponadpodstawowych.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook