Sutanna arcybiskupa Antoniego Baraniaka trafiła do zbiorów Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Dawna cela więzienna jest niemym świadkiem męczeństwa bohaterskiego biskupa. Nie ma lepszego miejsca dla sutanny, która, jeśli Pan Bóg da, po procesie beatyfikacyjnym może stać się Jego relikwią.

Jarosław Wąsowicz SDB

Salezjańskie archiwum i ośrodek postulatorski w Pile rozpoczęły współpracę z Jolantą Hajdasz, reżyserką filmów o arcybiskupie Antonim Baraniaku SDB. Oba filmy: „Zapomniane męczeństwo” i „Żołnierz Niezłomny Kościoła” stały się ważnym wydarzeniem dla całej Rodziny Salezjańskiej, z której bohaterski hierarcha się wywodził.

Pani Hajdasz podsunęła pomysł, aby przekazać sutannę po metropolicie poznańskim Antonim Baraniaku do powstającego właśnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

12 grudnia 2016 roku odbyły się uroczystości otwarcia dawnej celi, w której przetrzymywano niezłomnego duchownego w więzieniu na Rakowieckiej. Spędził w niej 27 miesięcy, był torturowany i niemal 150 razy przesłuchiwany.

Dzisiaj to pomieszczenie staje się na naszych oczach niemym świadkiem męczeństwa bohaterskiego biskupa. Nie ma lepszego miejsca dla sutanny, która, jeśli Pan Bóg da i rozpocznie się proces beatyfikacyjny metropolity, może kiedyś stać się Jego relikwiami. [related id=”1197″]

Uroczystość przekazania sutanny przez salezjańską inspektorię pw. św. Wojciecha w Pile zaplanowano ostatecznie na 11 maja. (…)

Ksiądz prof. Bernard Kołodziej TChr przywołał swoje osobiste kontakty z arcybiskupem, który wyświęcił go na kapłana. Wspominał także o bohaterskich kartach z życiorysu arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Natomiast Joanna Hajdasz przywołała kulisy powstawania filmów dokumentalnych o męczeństwie biskupa-salezjanina, także dając świadectwo osobistej fascynacji i odkrywania tej wielkiej postaci w historii Kościoła w Polsce.

Wspomniała również o akcji zbierania podpisów pod petycją skierowaną do obecnego metropolity poznańskiego w sprawie wszczęcia procesu beatyfikacyjnego abpa Baraniaka oraz petycją do Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy o pośmiertne przyznanie niezłomnemu hierarsze wysokiego odznaczenia państwowego.

Następnie dyrektor Pawłowicz oprowadził wszystkich zebranych gości po siedzibie muzeum. W celi arcybiskupa Baraniaka okolicznościową modlitwę poprowadził ks. dr Adam Popławski SDB, wikariusz przełożonego salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Po zakończeniu zwiedzania budynków dawnego więzienia on również uroczyście przekazał na ręce dyrektora Jacka Pawłowicza sutannę abpa Antoniego Baraniaka SDB.

Cały artykuł Jarosława Wąsowicza SDB pt. „Sutanna arcybiskupa Antoniego Baraniaka” można przeczytać na s. 3 czerwcowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 36/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 40 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Jarosława Wąsowicza SDB pt. „Sutanna arcybiskupa Antoniego Baraniaka” na s. 3 czerwcowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 36/2017, wnet.webbook.pl

Komentarze