Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Co roku od 19 lat w Suczawie w Rumunii odbywają się Dni Polskie. W tym roku była wystawa, sympozjum i dożynki

Fot. K. Żabierek

Impreza weszła do stałego kalendarza wydarzeń kulturalnych na terenie rumuńskiej Bukowiny. Dni Polskie od roku 2006 są połączone z obchodami polonijnych dożynek w miejscowości Nowy Sołoniec.

Agata i Krzysztof Żabierkowie

Dni Polskie rozpoczęły się 7 września w Muzeum Historycznym w Suczawie, prezentacją wystawy pt. „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”. Po oficjalnym otwarciu rozpoczęły się obrady sympozjum, które trwały przez dwa dni w salach Muzeum Historycznego. Na zakończenie obrad miała miejsce prezentacja najnowszych publikacji poświęconych relacjom polsko-rumuńskim.

W tym roku swoje opracowania dotyczące dziejów relacji polsko-rumuńskich zaprezentowali: dr Jan Bujak w publikacji pt. „Kronika polskich Bukowińczyków 1911–1914” oraz profesor UAM dr hab. Piotr Gołdyn w pozycji pt. „W kręgu polsko-rumuńskiej współpracy oświatowej”. Słuchaczom zostały zaprezentowane dodatkowo trzy publikacje. Pierwsza z nich pt. „Ze wspólnej przeszłości. Studia z dziejów stosunków polsko-rumuńskich” napisana została pod redakcją profesora Aleksandra Smolińskiego. Kolejnej, „Polska i Rumunia w Europie Środkowej w XX i XXI wieku” patronowali Agnieszka Kastory i Henryk Walczak, natomiast ostatnią, „Bukowina. Inni wśród swoich”, redagowali: Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Radu Bruji i inni.

Po sympozjum, 9 września odbyły się uroczyste dożynki w Nowym Sołońcu, które rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną przez kardynała Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego. W uroczystościach wzięli udział konsul z Bukaresztu Andrzej Kalinowski, senator Maciej Łuczak, zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Ryszard Bonisławski z Komisji Spraw Emigracji oraz przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Czesław Łączak.

Cały artykuł Agaty i Krzysztofa Żabierków pt. „19 Dni Polskie w Suczawie” znajduje się na s. 8 październikowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 40/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier Wnet”, „Śląski Kurier Wnet” i „Wielkopolski Kurier Wnet” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach Wnet w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera Wnet” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera Wnet” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 36 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł Agaty i Krzysztofa Żabierków pt. „19 Dni Polskie w Suczawie” na s. 8 październikowego „Wielkopolskiego Kuriera Wnet” nr 40/2017, wnet.webbook.pl

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook