Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Inicjatywa ogólnopolskiej akcji kibiców „Naród ponad granicami” uczci stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Fot. J. Wąsowicz

Oficjalnie nasza akcja „Naród ponad granicami” zostanie zainaugurowana na Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Spotkamy się u tronu Królowej Polski 13 stycznia 2018 roku.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB

W ciągu całego 2018 roku w ramach tej inicjatywy odbędzie się wiele wydarzeń na rzecz upamiętnienia naszej walki o wolną Ojczyznę, które chcemy zorganizować na dawnych Kresach, także w krajach, w których w poszukiwaniu pracy pojawiły się w ostatnich latach rzesze naszych rodaków.

Fot. J. Wąsowicz

Pojedziemy wszędzie, gdzie się da. Rozpoczęliśmy od Wileńszczyzny. Impuls wyszedł z Wielkopolski. Od października w wielu miejscach regionu kibice rozpoczęli zbierać dary dla rodaków na Kresach. W różnych miastach Wielkopolskich w naszą akcję „Naród ponad granicami” oprócz kibiców zaangażowały się szkoły, domy dziecka, parafie, organizacje kresowe, Młodzież Wszechpolska. Wielu ludzi dobrej woli. Odzew był wzruszający. Kibice Lecha zwieźli do Poznania wszystkie dary na mecz z Wisłą Kraków. W siedzibie Radia Poznań i w Pile zbiórki były prowadzone w zasadzie do dnia wyjazdu na Wileńszczyznę. (…)

Pierwszym przystankiem były Mościszki w rejonie wileńskim, gdzie dotarliśmy 16 listopada przed południem. (…) Po Eucharystii spotkaliśmy się w szkole na akademii ku czci niepodległości Polski. Obdarowaliśmy naszych rodaków prezentami, zaprosiliśmy uczniów na wakacje do Wielkopolski, gdzie chcemy w lipcu zorganizować wypoczynek dla stu polskich dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy. (…)

Z Mościszek pojechaliśmy do pięknego Wilna. Po polskiej Mszy świętej w kościele św. Ducha odbyła się prezentacja albumu „Matka Boża Ostrobramska. Strażniczka Polskich Kresów”. Zapoczątkowała ona cały cykl spotkań autorskich, z których dochód zostanie w całości przeznaczony na inicjatywy związane z projektem „Naród ponad granicami”. (…)

Fot. J. Wąsowicz

Kolejnym przystankiem były Soleczniki, gdzie przebywaliśmy do soboty 18 listopada. Mamy tu wielu przyjaciół, zwłaszcza we Wspólnocie Miłosierdzia założonej przez Tadeusza Romanowskiego. Dociera ona do najbardziej potrzebujących mieszkańców małych miejscowości rejonu solecznickiego. Organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci z najuboższych rodzin, często sierot. W ciągu roku funduje im posiłki w szkole, dba o ich wyposażenie w szkolne pomoce do nauki i podręczniki. (…) W ramach naszej akcji zawieźliśmy im samochód zebranych darów i sześć rowerów ufundowanych przez Radio Poznań. Rozwieźliśmy niektóre paczki bezpośrednio do naszych rodaków. Byłem z Tadeuszem i ks. Tomaszem Pełszykiem SDB u Pani Jadwigi w Solecznikach. Od kilku lat leży bezwładna w łóżku. Jest w swoim cierpieniu apostołką Bożego Miłosierdzia. Modli się za wszystkich wspierających wspólnotę, szczególnie zaś za kapłanów.

Do Ejszyszek pojechaliśmy z darami, które udało się zgromadzić ks. Tomaszowi Szugalskiemu. Nasza wyprawa miała dla niego także wymiar sentymentalny, ponieważ jego mama urodziła się i wychowała w Turgielach, które odwiedziliśmy w tych dniach jako jedno z miejsc związanych z naszą dumną historią walki o niepodległość. Oprócz Turgieli byliśmy w Koniuchach, Koleśnikach, Nowej Wilejce, Rudaminie i Ławaryszkach.

Pobyt na Wileńszczyźnie utwierdził nas w przekonaniu, że warto być blisko naszych rodaków. Ich wierność Polsce, nieraz w warunkach niekorzystnych politycznie, jest dla nas mocnym świadectwem. Ważnym w dniach, kiedy linczują nas na europejskich salonach. Trzeba robić swoje. Być wiernym. (…)

Zachęcamy także do udziału w Międzynarodowej Pieszej Pielgrzymce z Suwałk do Ostrej Bramy, która na pątniczy szlak wyruszy 15 lipca 2018 roku.

Cały artykuł ks. Jarosława Wąsowicza SDB pt. „Wielkopolska na Kresach. Wyprawa na Wileńszczyznę” znajduje się na s. 3 grudniowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 42/2017, wnet.webbook.pl.

 


„Kurier WNET”, „Śląski Kurier WNET” i „Wielkopolski Kurier WNET” są dostępne w jednym wydaniu w całej Polsce w kioskach sieci RUCH, Kolporter i Garmond Press oraz w Empikach, a także co sobota na Jarmarkach WNET w Warszawie przy ul. Emilii Plater 29 (na tyłach hotelu Marriott), w godzinach 9–15.

Wersja elektroniczna „Kuriera WNET” jest do nabycia pod adresem wnet.webbook.pl. W cenie 4,5 zł otrzymujemy ogólnopolskie wydanie „Kuriera WNET” wraz z regionalnymi dodatkami, czyli 36 stron dobrego czytania dużego (pod każdym względem) formatu. Tyle samo stron w prenumeracie na www.kurierwnet.pl.

Artykuł ks. Jarosława Wąsowicza SDB pt. „Wielkopolska na Kresach. Wyprawa na Wileńszczyznę” na s. 3 grudniowego „Wielkopolskiego Kuriera WNET” nr 42/2017, wnet.webbook.pl

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook