Założycielka restauracji w ciemności: Na początku pracowałam po 16 godzin – audycja „Jesteśmy razem”

Gościem audycji była Anna Bocheńska, twórczyni restauracji obsługiwanej przez niewidomych kelnerów.

Od kilku lat, w Europie, możemy zaobserwować nowy i niezwykle wartościowy trend. Organizacje Non Profit zaczynają zarabiać pieniądze na swoją działalność statutową. Przestają utrzymywać się jedynie z dotacji czy darowizn i zaczynają tworzyć niezależne źródła finansowania swoich projektów, w wyniku czego m.in. tworzone są nowe stanowiska pracy. Również osoby nie zrzeszone w organizacjach pozarządowych, łączą swoje siły i otwierają spółdzielnie socjalne, kooperatywy, inkubatory, huby, co-working itp. podmioty ekonomii społeczne

W kwietniu 2018 roku w Warszawie powstała restauracja obsługiwana przez niewidomych kelnerów; która zapewnia możliwość aktywizacji zawodowej i społecznej dla kilkunastu osób niewidomych. Projekt ma również wymiar integracyjny i edukacyjny.

W tradycyjnych interakcjach społecznych zwykle to ludzie widzący są przewodnikami dla osób niewidzących. W tej restauracji te role się odwracają – to osoby niewidome są przewodnikami osób widzących.

Goście restauracji mogą zakosztować świata, który odbiera się całą mocą innych niż wzrok zmysłów.

Twórczyni restauracji – Anna Bocheńska jest obdarowana talentem organizacyjnym, który wykorzystała w organizacji wielu akcji charytatywnych i społecznych. Na swoim koncie ma zorganizowanie cyklicznych ogólnopolskich warsztatów muzyki GOSPEL, serii prorodzinnych eventów „Moda na rodzinę”, świątecznych spotkań „Wigilia dla bezdomnych”, corocznych akcji dla dzieci z ubogich rodzin „Gwiazdkowa Niespodzianka”.

Jest Prezesem Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”.

 

Komentarze