Wielka Wyprawa – Białystok – 06.09.2021 r.

Sekrety miasta

Gośćmi Wielkiej Wyprawy byli:

Artur Dwulit – Dziekan Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku;

Paweł Surynowicz – CEO w Polski Karting;

Ula Kopciewska i Kaja Bezzubik – artystki;

Aleksandra Czarniecka i Franciszek Jackowski – zespół Deep Doze;

Andrzej Lechowski – autor książki „Sekrety Białegostoku”:

Julia Gołaszewska i Michał Mioduszewski  – zespół Plaster Miodu;

Komentarze