Strzemiński, Kobro, Stażewski i Przyboś – Muzeum Sztuki w Łodzi

Władysław Strzemiński, Sala Neoplastyczna 1948/1960. Rekonstrukcja: Bolesław Utkin. Widok z 2020 roku, fot. Anna Zagrodzka, Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź

Jaka jest historia powstania Muzeum Sztuki w Łodzi? Jakie były losy zbiorów w czasie wojny? Co dziś można w muzeum tym oglądać?

Muzeum Sztuki w Łodzi (ms1) budynek od ul. Gdańskiej. Widok z 2019 roku, fot. Maciej Cholewiński, Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź

Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy a.r., reprezentująca głównie kierunki takie jak kubizm, futuryzm, konstruktywizm, puryzm, neoplastycyzm i surrealizm, została udostępniona publiczności 15 lutego 1931 roku.

 

 

Jaka jest historia powstania Muzeum Sztuki w Łodzi? Jakie były losy zbiorów w czasie wojny? Co dziś można w muzeum tym oglądać?

Autor nieznany, szkoła ferraryjska, Madonna z Dzieciątkiem i liliami, II poł. XV w., Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź

 

O muzeum i projektach w nim realizowanych opowiedziały:

  • Emilia Antosz, specjalista ds. pozyskiwania środków i realizacji projektów;
  • Aneta Błaszczyk-Smolec, kierownik Działu Dokumentacji Naukowej;
  • Agnieszka Pindera, kierownik Centrum Muzeologicznego;
  • Paulina Kurc-Maj, kierownik Działu Zbiorów Sztuki Nowoczesnej

Rozmowę tę przeprowadziła Hanna Tracz.

Więcej audycji z cyklu Faktura Kultury znajdą państwo tutaj.

Komentarze