Prof. Bogusław Grużewski – w Studio WILNO – 11.01.2024 r.

„Gospodarka Litwy jest na dobrym poziomie w porównaniu do ogólnej sytuacji UE – udało się zachować stabilność, a wsparcie dla Ukrainy nie odbywa się kosztem obywateli”.

„Polska wyszła na pierwsze miejsce wśród eksporterów dla gospodarki litewskiej, wyprzedzając Niemcy, na tle ogólnego kurczenia się aktywności gospodarczej UE, bo przezywaliśmy ten upadek wszyscy razem i dziś Polska jest partnerem eksportowym numer jeden dla Litwy.” „Jestem zadowolony z tego jak państwo zareagowało na wzrost imigracji. Przyjęliśmy ponad 86 tyś obywateli Ukraińskich i na Litwie udało się zatrudnić ponad 56% (tj. 25 tyś) ludzi w wieku produkcyjnym.” Na Litwie są przewidziane możliwości część zapłaconego podatku dochodowego 1,2% przeznaczyć na charytatywne kwestie, czyli na szkoły, przedszkola, kościoły, organizacje pozarządowe, a obok tego 0,8% na partie polityczne lub związki zawodowe. Jest to przejawem umiejętności życia w demokracji, dlaczego nasi obywatele nie zawsze z tego korzystają? „Około 60 % obywateli Litwy nie przekazuje tych składek to są ogromne pieniądze, to jest ponad 200 mln euro, które zostaje, jasne to zostaje w budżecie państwa, to nigdzie nie ginie. Problem jest taki, że to jest mechanizm, który pozwala obywatelom bezpośrednio finansować to co im jest ważne, to co oni wspierają jako obywatele. Ludzie wybierają polityków a potem nie ufają im. To jest mechanizm, kiedy możemy sami swoimi rękoma jednej lub innej instytucji zapewnić finansowanie. To, że nie wszyscy z tego korzystają jest przejawem niskiej kultury demokracji – tego trzeba się uczyć.”

Gościliśmy w „Studio Wilno”:

prof. Bogusław Grużewski – Dyrektor Litewskiego Centrum Nauk Społecznych;


Prowadząca: Agata Antoniewicz

Realizator: Marcin Suchmiel


Prof. Mirosław Grużewski / Fot. Agata Antoniewicz

Wspieraj Autora na Patronite

Komentarze