Poranek 19.06.2023r.- Dmytro Antoniuk, Bruno Surdel, Paweł Jabłoński, Grzegorz Kuczyński

Jaśmina Nowak / Fot. Piotr Mateusz Bobołowicz, Radio Wnet

Audycji można słuchać na 87.8 FM w Warszawie, 95.2 FM w Krakowie, 96.8 FM we Wrocławiu, 103.9 FM w Białymstoku, 98.9 FM w Szczecinie, 106.1 FM w Łodzi, 104.4 FM w Bydgoszczy, 101.1 FM w Lublinie.

Goście „Poranka Wnet”:

Dmytro Antoniuk – korespondent Radia Wnet w Ukrainie;

dr Bruno Surdel– analityk centrum stosunków międzynarodowych;

Grzegorz Milko– sport;

Paweł Jabłoński – Wiceminister Spraw Zagranicznych;

Grzegorz Kuczyński – dziennikarz;


Prowadzący: Jaśmina Nowak

Wydawca: Małgorzata Kleszcz

Realizator: Joanna Rejner

Komentarze