Południe Radia Wnet – Oskar Pietrewicz – Centrum Studiów Polska-Azja, Herbert Kopiec – współpracownik Adama Słomki

Poniedziałkowe aresztowanie Adama Słomki jest kolejnym przejawem nękania go przez obrońców patologii systemu sprawiedliwości – oświadczył w Południu Wnet współpracownik uwięzionego, Herbert Kopiec.

Oskar Pietrewicz – ekspert do spraw koreańskich, Centrum Studiów Polska-Azja;

Dr Herbert Kopiec – wykładowca akademicki.


Prowadzący: Antoni Opaliński, Andrzej Abgarowicz

Realizator: Karol Smyk


Część pierwsza: 

Oskar Pietrewicz o porozumieniu władz Chin i Korei płd. w sprawie przeciwdziałania dalszym zbrojeniom Korei Płn.

Część druga:

Herbert Kopiec o aresztowaniu Adama Słomki za odmowę zapłacenia grzywny, którą został obłożony w związku z działalnością publiczną.

Komentarze