Pałac książąt Kurlandii i Zemgalii

Laura Lūse / Fot. Piotr Mateusz Bobołowicz

Zbudowany przez Ernesta Jana Birona pałac Rundāle przetrwał dziejowe zawieruchy i dotrwał do naszych czasów bez większych uszkodzeń. Przez lata stał niedokończony, gdy jego właściciel został zesłany.

Zbudowany przez Ernesta Jana Birona pałac Rundāle przetrwał dziejowe zawieruchy i dotrwał do naszych czasów właściwie bez większych uszkodzeń. Przez wiele lat stał niedokończony, gdy jego właściciel został zesłany na Syberię. Stacjonowały w nim wojska pruskie, składowano zboże, a w marmurowej sali uczniowie szkoły grali w koszykówkę. Do czasu, gdy powołano tam muzeum. O burzliwych dziejach największego autentycznego pałacu na Łotwie opowiada Laura Lūse, Dyrektor Pałacu Rundāle na Łotwie.

https://share.transistor.fm/s/bdd52354

700 lat Wilna w kolekcji prywatnego muzeum TARTLE

 

Komentarze