Narodowe czytanie, Festiwal Barokowy i Sad dziadka czyli Sztukateria 8.09.2023 r.

Narodowe czytanie „Nad Niemnem”, film „Sad dziadka”, II Festiwal Barokowy i wystawa „Czarna sukienka. Patriotki w walce o wolność.”

Gośćmi w audycji byli:

Karolina Romanowska, która opowiedziała o filmie “Sad dziadka”;

Zastępca Dyrektora Polskiej Opery Królewskiej Magdalena Kaczorowska o III Festiwalu Barokowym, który w tym roku w całości będzie poświęcony muzyce Georga Friedricha Haendla;

Małgorzata Orzeł Kierownik Działu Historii i Interpretacji “Pana Tadeusza” o wystawie “Czarna Sukienka. Patriotki w walce o wolność.”

Dyrektor Muzeum Gazowni Warszawskiej Piotr Gnidiuk i Prezes fundacji PGNIG im. Ignacego Łukasiewicza Kinga Szewczyk;

Agnieszka Radzikowska o filmie “Strzępy”;

Maciej Jastrzębski z Instytutu Polskiego w Kijowie;

Komentarze