Małopolska krok przed resztą kraju. Pierwszy taki projekt w Polsce, o którym opowiada Marta Malec – Lech.

Mój gość Marta Malec-Lech z zarządu województwa, Barbara Nowak, kurator oświaty i wicewojewoda Zbigniew Starzec zawarli porozumienie o współdziałaniu przy realizacji Pakietu Edukacyjnego.

Marta Malec – Lech, członek zarządu województwa małopolskiego jest pomysłodawczynią wielkiego działania, który kryje się pod dumną nazwą Pakietu Edukacyjnego. Oczywiście projekt jest możliwy w ramach działań Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Tutaj do wysłuchania rozmowa z panią Martą Malec – Lech:

 

Pakiet edukacyjny będzie dotyczył kilku m.in. wyposażania małopolskich szkół w sprzęt, oprogramowanie wraz z dostępem do internetu. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się gminy oraz powiaty z terenu woj. małopolskiego na poziomie 95 % (w przypadku wniosków składanych dla uczniów szkół podstawowych oraz liceów), lub 90 proc. w przypadku wniosków składanych dla uczniów techników i szkół branżowych.

Chcemy nie słowami i nie obietnicami, a mocnymi konkretami wesprzeć nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w prowadzeniu wysokiej jakości zdalnego nauczania. Ale nadrzędnym celem tego zadania jest utworzone Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE z siedzibą w Tarnowie. – mówi Marta Malec – Lech.

Centrum będzie świadczyło pomoc dydaktyczną, wychowawczą, organizacyjną oraz infrastrukturalną włączenia dydaktyki cyfrowej do codziennej pracy nauczyciela z uczniami. Ponadto w swojej siedzibie Laboratorium stworzy przestrzenie dla nauczycieli dla prowadzenia lekcji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Laboratorium będzie prowadziło badania nad dydaktyką w środowisku cyfrowym w wybranych szkołach w woj. małopolskim.

Centrum zbuduje regionalną platformę cyfrową wspierającą nauczycieli, uczniów i ich rodziców w zdalnych formach nauczania i uczenia się. Laboratorium będzie uzupełniane przez Lokalne Punkty Konsultacyjne z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury woj. małopolskiego – przede wszystkim bibliotek pedagogicznych, ośrodków MCDN, a także punktó informacyjnych Funduszy Europejskich.

To jest pierwszy taki projekt w Polsce. Oferta będzie skierowana do gmin i powiatów, które wystąpią do samorządu województwa o zakup niezbędnego sprzętu. Postrzeganie oświaty zmieniło się bezpowrotnie i porozumienie jest odpowiedzią na postawione wyzwanie. –  oświadczyła z uśmiechem pani Marta Malec – Lech z rządu województwa małopolskiego.

 

Na koniec informacje o ilości pieniędzy przekazanych na tej jedyny (jak dotąd) w Polsce projekt. Cały budżet Pakietu Edukacyjnego zamyka się kwotą 35 mln zł.  30 mln zł pochodzi z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a także z budżetu państwa. Pozostałe 5 mln zł stanowią środki z budżetu województwa.

Zostaną one wykorzystane na zapewnienie wypoczynku oraz czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – zdalnie i cyfrowo. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny to działanie będące częścią kompleksowej strategii Zarządu Województwa Małopolskiego, przeciwdziałające negatywnym zmianom w regionie spowodowanym pandemią COVID-19. – wylicza pani Marta Malec – Lech.

Wedle planów i chęci małopolskich samorządowców wsparcie i pomoc finansowa w ramach całej Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to prawie 1 mld zł. 

opracował: Tomasz Wybranowski

 • Avatar
  Janusz W. Maciejewski :

  „Postrzeganie oświaty zmieniło się bezpowrotnie i porozumienie jest odpowiedzią na postawione wyzwanie. – oświadczyła z uśmiechem pani Marta Malec – Lech z rządu województwa małopolskiego.”
  ………………………………….
  Czyżby 🙂
  to urzędnicy pozamykają szkoły …

  COVID-19 tak jak inne pandemie grypy przeminie.
  Dzieci wrócą do szkoły, do koleżanek i kolegów,
  nauczyciela w przekazywaniu wiedzy nie zastąpi NIC i NIKT,
  a już na pewno taki standardowy „pierwszy projekt”,
  ani żaden inny .

Komentarze