Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Ireneusz Kabat, Zbigniew Stefanik, kpt. Roman Szkudlarek – Poranek WNET z Drawska Pomorskiego – 13 sierpnia 2019 r.

Urząd Miasta w Drawsku Pomorskim / Fot. Adrian Kowarzyk, Radio WNET

Poranka WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:07 – 9:07 na: www.wnet.fm, 87.8 FM w Warszawie i 95.2 FM w Krakowie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.

 

Goście Poranka WNET:

Marcin Łukasz – referat Promocji i Sportu Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim;

kpt. Roman Szkudlarek – Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko;

Sławomir Gręziak – przystań kajakowa Skiff Slalom;

Paweł Bobołowicz – korespondent Radia WNET na Ukrainie;

Zbigniew Stefanik – korespondent Radia WNET we Francji;

Ireneusz Kabat – zastępca burmistrza Drawska Pomorskiego;

Zofia Zbożnik – Stowarzyszenie Żarek i Grupa Medyczna Drawsko;

Jolanta Pluto-Prądzyńska – dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim;

Joanna Osińska – kierowniczka Działu Edukacji Drawieńskiego Parku Narodowego.

 


Prowadzący: Tomasz Wybranowski

Wydawca: Jan Olendzki

Realizator: Karol Smyk


 

Część pierwsza:

Marcin Łukasz / Fot. Adrian Kowarzyk, Radio WNET

Marcin Łukasz opowiada o powiększającej się z roku na rok liczby turystów w Drawsku Pomorskim w sezonie letnim, a także o miłym usposobieniu mieszkańców tego miasta. Ponadto mówi o sprawie podziału gminy Ostrowice pomiędzy Drawsko Pomorskie i Złocieniec. Gmina ta na tyle się zadłużyła, że zbankrutowała i od 1 stycznia 2019 r. przynależy do wymienionych dwóch gmin. Drawsko Pomorskie zatem powiększyło liczbę mieszkańców. Ale nie tylko za sprawą likwidacji Ostrowic jest ich więcej. Albowiem dzięki programowi rządowemu Rodzina 500+ o wiele więcej brzdąców widocznych jest na ulicach.

Kpt. Roman Szudlarek / Fot. Adrian Kowarzyk, Radio WNET

Kpt. Roman Szkudlarek o Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, które znajduje się na południowej części gminy oraz organizowanym przez władze poligonu Ogólnopolskich Mistrzostw Klas Wojskowych. Gość „Poranka WNET” mówi również o promocji wojska, która ma na celu zachęcić Polaków do służby w siłach zbrojnych. Jeżeli ktoś zapragnąłby założyć żołnierskie kamasze, to musi zgłosić się do WKU (Wojskowej Komendy Uzupełnień). W Polsce jest 86 takich jednostek administracyjnych. Każda znajduje się w większym mieście.

 

Część druga:

Winnica, Ukraina / Fot. Сергій Криниця (Haidamac), Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Sławomir Gręziak o spływach kajakowych na dzikiej rzece Drawie (długość 186 km). Większość użytkowników przystani Skiff Slalom to amatorzy, którzy w wolnym czasie pragną przebywać na łonie natury. Szlak kajakowy nosi imię Ks. Kardynała Karola Wojtyły. Powodem nadania szlakowi tej nazwy jest fakt, iż papież św. Jan Paweł II kilkakrotnie spływał nim.

Paweł Bobołowicz jest już w Winnicy na Ukrainie. W tym sercu wschodniego Podola jest z Jerzym Wójcickim, redaktorem naczelnym „Słowa Polskiego”. Gość Bobołowicza mówi o historii Winnicy za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozbiorów oraz II Rzeczypospolitej. A redaktorzy są w winnickim parku, pod którym znajduje się stary polski cmentarz. W latach 1937–1938 NKWD rozstrzelało i pochowało na terenie obecnego Centralnego Parku Miejskiego ponad 9000 osób, których groby ekshumowali Niemcy w 1943 roku. Mord był wykonany w związku z NKWD-owską tzw. operacją polską, której pomysłodawcą był komisarz ludowy bezpieki Nikołaj Jeżow. 1 listopada mieszkańcy tego ukraińskiego miasta zawsze stawiają znicze na terenie parku. „Będąc w winnicy pamiętajmy o tamtych wydarzeniach, o tym cmentarzu. Zapalmy więc w tym parku znicz” – podkreśla Bobołowicz.

 

Część trzecia:

Ireneusz Kabat / Fot. Adrian Kowarzyk, Radio WNET

Przegląd prasy o godzinie 8:00 autorstwa Tomasza Wybranowskiego.

Ireneusz Kabat o problemach związanych z przejęciem części terenu gminy Ostrowice. Zobowiązania tej gminy pięciokrotnie przekraczały jej dochody. W związku z tym gmina zbankrutowała. Od 1 stycznia 2019 r. Ostrowice przynależą do Drawska Pomorskiego i Złocienic. Największą bolączką na terenach podzielonej gminy jest niedobór wody. Wobec tego najważniejszym zadaniem dla Drawska Pomorskiego jest teraz rozbudowa wodociągów. Czy posłowie i rząd pomagają w rozwiązaniu sprawy podziału Ostrowic? „Nie jesteśmy osamotnieni. Przyjeżdżamy do nich; oni do nas” – mówi nasz gość. Ponadto Kabat opowiada o ujemnym przyroście naturalnym na terenie Drawska Pomorskiego. „Mam nadzieję, że to ruszy [tj. przyrost naturalny – przyp. red.]. W szkołach wiejskich są już bardzo małe klasy” – podkreśla, a także krytykuje to, w jaki sposób wdrożono w życie reformę edukacji Prawa i Sprawiedliwości.

 

Część czwarta:

Jolanta Pluto-Prądzyńska / Fot. Adrian Kowarzyk, Radio WNET

Jolanta Pluto-Prądzyńska o wielu kulturalnych wydarzeniach w Drawsku Pomorskim oraz upamiętnieniu przez gminę architekta Waltera Gropiusa – założyciela szkoły Bauhaus. Gropius w czasie studiów przyjeżdżał często do wsi Jankowo (wówczas Janikow) pod Drawskiem Pomorskim, gdzie mieszkała jego rodzina.

Zofia Zbożnik o stowarzyszeniu Żarek i Grupie Medycznej Drawsko. Czym zajmuje się stowarzyszenie? Opis ze strony (LINK): „Nasza organizacja powstała z inicjatywy kilku trzech osób – Michała Walkiewicza, Krystiana Kurzątkowskiego i Andrzeja Podolaka. To właśnie w tych głowach pojawił się pomysł utworzenia stowarzyszenia, które dałoby nam możliwość wspierania ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu drawskiego, prowadzenia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu czy w końcu realizacji naszych niezliczonych pomysłów […] Obok pierwotnych celów pojawiały się kolejne – ćwiczenia, manewry, szkolenia, pokazy, wpieranie ochrony przeciwpożarowej, policji i innych służb, rozdawanie czujek, kamizelek odblaskowych, gaśnic … wymieniać można w nieskończoność, z resztą sami zobaczycie […] W ramach naszej działalności na terenie Drawska Pomorskiego prowadzimy również Młodzieżową Grupę Medyczną, która obok realizacji wielu spotkań, szkoleń i happeningów aktywnie uczestniczy w zawodach z zakresu pierwszej pomocy. W jej struktury wcieleni są uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim oraz inne osoby.”.

 

Część piąta:

Joanna Osińska / Fot. Adrian Kowarzyk, Radio WNET

Joanna Osińska stwierdza, że ewenementem Drawieńskiego Parku Narodowego jest spotkanie z naturą bez zbędnego natrafiania na turystów, co nie oznacza, iż ich nie ma. Wręcz przeciwnie,  co roku bardzo dużo turystów przyjeżdża do DPN. W tym parku, podczas przechadzek bądź wycieczek rowerowych, możemy natrafić na bujną przyrodę, ruiny starych budynków oraz cmentarze. Ten kto tam przybędzie musi mieć w świadomości, iż po tej ziemi stąpał kiedyś papież-Polak św. Jan Paweł II.

Marcin Łukasz zaprasza wszystkich słuchaczy Radia WNET do przybycia do Drawska Pomorskiego!

 


Posłuchaj całego „Poranka WNET”!


 

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook