Dr Zbigniew Kuźmiuk, Cezary Kaźmierczak, Rosa Guzman de Riva, Paweł Grabowski – Popołudnie WNET – 12.09.2019 r.

Popołudnia WNET można słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00 na: www.wnet.fm, 87.8 FM w Warszawie i 95.2 FM w Krakowie. Zaprasza Łukasz Jankowski.

Goście Popołudnia WNET:

dr Zbigniew Kuźmiuk – poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości;

Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;

Rosa Guzman de Riva – przewodnicząca dominikańsko-polskiej grupy parlamentarnej ze strony dominikańskiej;

Paweł Grabowski – przewodnicząca dominikańsko-polskiej grupy parlamentarnej ze strony polskiej;

Krzysztof Kolany – główny analityk portalu Bankier.pl;

dr Szymon Kardaś – politolog, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich.


Prowadzący: Łukasz Jankowski

Wydawca: Jan Olendzki

Realizator: Jan Dudziński


Część pierwsza

Dr Zbigniew Kuźmiuk / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Dr Zbigniew Kuźmiuk odnosi się do ogłoszenia kandydatury byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Wojciechowskiego na unijnego komisarza rolnictwa. Listę wszystkich potencjalnych komisarzy ogłosiła we wtorek przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Gość Popołudnia komentuje także decyzję Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) o wysłaniu listu do polskich władz dotyczącego praw społeczności LGBT, a także osobnego pisma do Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w sprawie zastraszania polskich sędziów. Stwierdza, że za inicjatywą tą stoją m.in. politycy Koalicji Obywatelskiej, którzy robią w UE wszystko, by oczernić Polskę.

Cezary Kaźmierczak komentuje decyzję rządu o przyjęciu we wtorek nowego rozporządzenia o płacy minimalnej. W myśl zapisów dokumentu od 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 zł, czyli o 350 zł więcej niż obecnie. Gość Popołudnia stwierdza, że posunięcie to jest bardzo agresywną ingerencją w rynek, nie wynikającą z przesłanek rynkowych. Zaznacza, że krok ten będzie z pewnością dużym problemem dla najmniejszych działalności. Nie zgadza się również ze słowami prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który uważa, że decyzja ta nie doprowadzi do gwałtownego wzrostu inflacji.

 

 

Część druga

Paweł Grabowski / Fot. Konrad Tomaszewski, Radio WNET

Rosa Guzman de Riva i Paweł Grabowski opowiadają o kulisach powołania polsko-dominikańskiej grupy parlamentarnej. Instytucja ta stawia przed sobą wiele celów. Dążyć ma do nawiązania relacji gospodarczych, politycznych, kulturalnych i społecznych pomiędzy dwoma krajami. Goście Popołudnia mówią również o wtorkowej wizycie Delegacji Izby Deputowanych Republiki Dominikany w Krakowie. Jej przedstawiciele zostali przyjęci przez zastępczynię prezydenta Krakowa Annę Korfel-Jasińską. Na miejscu zapoznali się oni ze specyfiką miasta i rozmawiali o możliwości współpracy. Wywiad udzielony przez Rosę Guzman de Riva tłumaczyła Elżbieta Janowska-Moniuszko.

 

 

Część trzecia

Europejski Bank Centralny / Fot. ProfessionalPhoto, pixabay.com

Krzysztof Kolany komentuje dzisiejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego o obniżeniu stóp procentowych w strefie euro. Stopa depozytowa została obniżona o 10 punktów bazowych do -0,50 proc. Tym samym ich poziom stał się najniższym w historii. Analityka portalu Bankier.pl dziwi tego rodzaju posunięcie. Zauważa, że stopy procentowe były obniżane w Unii Europejskiej przez ostatnie 10 lat, co przynosiło negatywne rezultaty. Gość Popołudnia stwierdza, że decyzja ta idealnie wpisuje się w definicję głupoty Alberta Einsteina. Powiedział on bowiem, że „Głupotą jest robić ciągle to samo i oczekiwać różnych rezultatów”.

 

Dr Szymon Kardaś dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi wtorkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ws. gazociągu OPAL. Instytucja unijna orzekła nieważność decyzji Komisji Europejskiej z 28 października 2016 r. umożliwiającej większe wykorzystanie przepustowości gazociągu OPAL przez rosyjski Gazprom. Wyrok Trybunału wydany został w związku ze skargą wniesioną 16 grudnia 2016 r. przez Polskę (popartą przez Litwę i Łotwę) na decyzję Komisji, którą z kolei formalnie wsparły Niemcy. TSUE uzasadnia uwzględnienie polskiej skargi oraz unieważnienie decyzji KE tym, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej sformułowanej w art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Komentarze