Bój o Dom Kombatanta Polskiego im. gen. Władysława Andersa - audycja specjalna Krzysztofa Skowrońskiego - WNET.fm
Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

Bój o Dom Kombatanta Polskiego im. gen. Władysława Andersa – audycja specjalna Krzysztofa Skowrońskiego

Paryż. Fot. Wojciech Kuźma, Fshoq.com (CC BY 4.0)

Dom Kombatanta Polskiego przez lata służył polskim emigrantom zarówno pomocą biurokratyczną, edukacyjną i religijną. Jednak w czerwcu 2019 roku dom został zamknięty.

Kaplica wolnomularzy, problem własności, a także pragnienie utrzymania polskiej tożsamości wśród polskiej emigracji – te tematy łączy w sobie Dom Kombatanta Polskiego im. gen. Władysława Andersa, który odwiedzili Krzysztof Skowroński i Lech Rustecki. Właśnie generał Anders postanowił przekazać część polskich pieniędzy, aby Stowarzyszenie Polskich Kombatantów mogło wejść w posiadanie własnego budynku. Historię sporu o przyszłość tego niezwykłego miejsca opowiedzieli:

Barbara Jasiak – prezes stowarzyszenia Rodzin Polskich i Polsko-Francuskich,

Agnieszka Bonefua – prezes komitetu obrony Domu Kombatanta,

Tadeusz Walendzik – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ich Rodzin,

Edmund Blicharczyk – Stowarzyszneie Polskich Kombatantów i Ich Rodzin, Paryż.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

Zobacz także:


 

Republikanie komentują


Facebook