Podsumowanie wizyty marszałek Sejmu RP na Litwie

Szefowa redakcji białoruskiej Radia Wnet mówi o wizycie Łukaszenko w Teheranie, a także podsumowuje wystąpienie i spotkania Elżbiety Witek na Litwie.

Wysłuchaj całej audycji już teraz!

Wizyta ta miała charakter symboliczny. Odbywały się w dniach, kiedy Litwa świętowała odzyskanie niepodległości, 11 marca. Przypominam, że parlament litewskie po prostu zaakceptował ten akt przywrócenia państwa litewskiego. Pani marszałek wygłosiła przemówienia do deputowanych litewskich. Mówiła też o wspólnej pracy parlamentów litewskiego i polskiego, w tym o wspólnej pomocy dla Ukrainy i wsparciem NATO od Ukrainy – podsumowuje Olga Siamaszko.

Zobacz także:

Research Partner: Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska z lekkim spadkiem poparcia

Komentarze