Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

KURIER WNET

„Kurier Wnet” to największa w Polsce gazeta niecodzienna. Wychodzi raz w miesiącu. Ma trzy wydania: „Kurier Wnet” (ogólnopolski), „Śląski Kurier Wnet”, którego redaktor naczelną jest Jadwiga Chmielowska, i „Wielkopolski Kurier Wnet”, na czele którego stoi Jolanta Hajdasz. Redaktorem naczelnym całości jest Krzysztof Skowroński.

„Kurier Wnet” jest gazetą nietypową, ideową, z którą na stałe współpracują wspaniali publicyści. Jej najważniejszą cechą jest otwartość.
W ramach Spółdzielczych Mediów Wnet powstała idea spółdzielczej agencji informacyjnej. Ta idea jest obecna w „Kurierze Wnet”, publikującym często teksty osób, które nie są związane z dziennikarstwem, ale posiadają unikalną wiedzę dotyczącą spraw, którymi żyją.


Papierowa prenumerata krajowa „Kuriera Wnet”

Kurier Wnet” w kiosku internetowym

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego