Top bar
Reklama
Włącz radio Aktualny Poranek Wspieraj WNET Szukaj

AKADEMIA WNET

„Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy” (1 Kor 8,2)

Akademia Wnet została powołana pod koniec 2012 roku jako jeden z elementów projektu WNET.

Spotkania odbywają się 1–2 razy w miesiącu w soboty i składają się z wykładu oraz dyskusji przy kawie.

Ideą powołania Akademii Wnet jest pogłębianie wiedzy Słuchaczy na temat współczesnego świata, pogłębiona analiza zjawisk zasygnalizowanych w programach Radia Wnet i pisma „Kurier Wnet”. Naszą intencją jest próba zrozumienia współczesności, poszukiwanie sprężyn poruszających wydarzeniami i społeczeństwami; staramy się poznać myślicieli, którzy wpłynęli na nasze rozumienie świata, polskie dziedzictwo, wydarzenia, które zmieniły bieg historii nowożytnej; staramy się znaleźć odpowiedź jak sprostać wyzwaniom teraźniejszości.

Poszukujemy odpowiedzi, jak zachować to, co dla nas ważne, tu i teraz, w Polsce.

Program Akademii jest dziełem zespołu, którego filarami są główni wykładowcy Akademii: Lech Jęczmyk – tłumacz, eseista i myśliciel, oraz dr Roman Zawadzki – psycholog (SWPS), inżynier i miłośnik muzyki.

W poprzednich dziewięciu semestrach w zajęciach Akademii Wnet uczestniczyło ponad 150 słuchaczy różnych zawodów i różnego wieku. Niektórzy zawitali na 1–2 semestry, inni towarzyszą Akademii od początku. Ich udział w dyskusjach wnosi wiele cennych elementów do przemyśleń wykładowców.

Do wygłaszania wykładów zaprosiliśmy już ponad 30 specjalistów z różnych dziedzin. Są to osoby nie zawsze znane z głównych mediów: profesorowie, eksperci, publicyści i działacze o nietuzinkowym sposobie myślenia, którym przyświeca chrześcijańskie i polskie widzenie świata.
Tematami wykładów są m.in.: historia, prawo, tematyka międzynarodowa, ekonomiczna, manipulacja medialna i edukacyjna, globalizacja i geopolityka, antykatolicyzm czy dziedzictwo Pierwszej Rzeczpospolitej.

Oto nazwiska dotychczasowych prelegentów:

prof. Grzegorz Kucharczyk, dr Ewa Kurek, prof. Marian Ryba, Leszek Żebrowski, Gabriel Maciejewski (bloger Coryllus), prof. Grażyna Ancyparowicz, bloger Pink Panther, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, prof. Krzysztof Wielecki, Wiesław Johann, Jacek Jonak, Joanna Potocka, prof. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Michalkiewicz, Jadwiga Chmielowska, Barbara Stanisławczyk, Aleksandra Rybińska, Alfred Znamierowski, Izabela Brodacka-Falzmann, Romuald Starosielec, Radosław Pyffel, Andrzej Szcześniak, Dariusz Grabowski, Stefan Świątkowski, Konrad Świder, Franciszek Bocheński, Paweł Nierada, Grzegorz Braun, ks. dr Leszek Woroniecki, dr Aldona Ciborowska, dr Dominika Oramus, Marek Oramus, prof. Marek Dyżewski, dr Szymon Modzelewski, prof. Artur Śliwiński, Alfred Znamierowski i inni

Warto poszukiwać prawdy i przypominać wartości, które stworzyły naszą cywilizację.

Kontakt i zapisy pod adresem mailowym: akademia@radiownet.pl.

 

 

 • Audycja z okazji V-lecia Akademii WNET

Akademia Radia Wnet została założona w 2012 roku. Jak w takich przypadkach, pomysł zrodził się podczas spotkania kilku nieprzeciętnych osób. To miejsce, gdzie się słucha oraz wymienia poglądy.

 


Oto niektóre wykłady wygłoszone w Akademii Wnet – można ich odsłuchać ze starego portalu Radia Wnet  lub na You Tube – oto linki – zapraszamy do posłuchania:

 

 • Andrzej Datko:

„Papieże przełomu tysiąclecie – Sylwester II i Jan Paweł II. Podobieństwo i różnice” – 15.06.2019 r.


 • Lech Jęczmyk:

„Sheldrake, Flynn i Jezus Chrystus” – 25.05.2019 r.


 • Dr Jerzy Rohoziński:

„Polacy i sowieckie projekty <<cywilizacyjne>> w Kazachstanie” – 13.04.2019 r.


 • Dr Szymon Modzelewski:

„Upadek świata starożytnego” – 02.03.2019 r.


 • Ryszarda Mozgola:

„Odrodzone państwo polskie w publicystyce i działalności Emmanuela Małyńskiego”


 • Wojciech Lipski – Betacool

„Królobójcy – kogo mają na sumieniu polscy socjaliści?” – 12 stycznia 2019 r.


 • Gabriel Maciejewski

„Św. Stanisław a zdrada stanu” – 15 grudnia 2018 r.


 • Lech Jęczmyk

„Neandertalczycy XX wieku” – 01.12.2018 r.


 • Dr Szymon Modzelewski

„O przyczynach wybuchu I wojny światowej” – 29.10.2018 r.

 

 • Dr Roman Zawadzki

„Dewaluacja symboliki i jej skutki” – 06.10.2018 r.

Kłamstwo, obłuda, manipulacja od zarania dziejów towarzyszyły człowiekowi. Nigdy jednak nie były narzędziami systemowymi

 

 • Gabriela Maciejewskiego (blogera Coryllusa)

„Konflikt polsko-ukraiński w Galicji przed I wojną światową” – 09.06.2018 r.


 • Dr Szymon Modzelewski 

„Polacy a imperia w XIX wieku” – 03.03.2018 r.


 • Wojciech Lipski (bloger „Betacool”)

Wykład o Hugonie Kołłątaju z 13.01.2018: „Kod profesora Rewskiego – czy Hugon Kołłątaj posługiwał się szyframi i czy o Kołłątaju trzeba było pisać szyfrem?”.


 • Dr Szymon Modzelewski

„Meandry starożytnej polityki” z 21.X.2017  r.


 • Leszek Żebrowski

„Post(?)komunizm w natarciu, czyli Ciamajdan u bram” – luty 2017

„Komunizm i (post)komunizm w Polsce po 1944 roku.” – grudzień 2015


 • Grzegorz Braun

„Strategiczne zarządzanie percepcją czyli Polska na froncie współczesnej wojny dezinformacyjnej.” – maj 2016 r.


 • Gabriel Maciejewski (bloger Coryllus)

„Rewolucja jako laboratorium” – marzec 2017

„Polska i jej doktryna polityczna” wrzesień 2015


„Czy Brytyjskie imperium kolonialne zniknęło na dobre?„ marzec 2015 r


 • Lech Jęczmyk – 2016 r.

„Spojrzenie z góry” z 2015 r.

W publikacji: http://www.radiownet.pl/#/publikacje/wyklad-lecha-jeczmyka-na-zakonczenie-semestru-akademii

„Prawo zachowania dobra i zła” z 10 X 2015 r.

W publikacji: http://www.radiownet.pl/#/publikacje/nowe-wyklady-w-akademii

„Jak upadają imperia”, wygłoszony w maju 2017


 • Romuald Starosielec

„Dziedzictwo I Rzeczpospolitej” – kwiecień 2016 r.

W publikacji: http://www.radiownet.pl/#/publikacje/dziedzictwo-i-rzeczypospolitej-wyklad-akademii


 • Aleksandra Rybińska

„Zdziecinniała Europa i katastrofa imigracyjna – rzeczywistość i medialny przekaz” – 2015 r.

W publikacji: http://www.radiownet.pl/#/publikacje/zdziecinniala-europa-i-emigranci


 • Stanisław Michalkiewicz

„Jakiej konstytucji Polska potrzebuje?” – 2015 r.

W publikacji: http://www.radiownet.pl/#/publikacje/wyklad-stanislawa-michalkiewicza


 • Dr Ewa Kurek

„Stosunki polsko-żydowskie” 25 kwietnia 2015 r.