Mazurczak: uczestnicy akcji pod Arsenałem byli wielkimi patriotami. Akcja była manifestacją przyjaźni i solidarności

Rekonstrukcja akcji pod Arsenałem / Fot. Piotr Mateusz Bobołowicz, Radio Wnet

Spośród uwolnionych wtedy 21 więźniów większość zgłosiła się z powrotem do gestapo – mówi historyk.

Wysłuchaj całej rozmowy już teraz!

Rajd Meksyk 2023. Relacja Piotra Mateusza Bobołowicza

Komentarze